Rijkswaterstaat zoekt communicatieadvies – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat zoekt communicatieadvies

Rijkswaterstaat heeft een brede en diverse behoefte aan communicatieadvies, coördinatie en uitvoering. De gevraagde dienstverlening ziet toe op integrale communicatietrajecten en losse middelen. Een integrale opdracht aan opdrachtnemer kan bestaan uit het ontwikkelen van een communicatiestrategie en/of een communicatieplan. Maar ook uit het coördineren, ontwikkelen én uitvoeren van een creatief concept en de bijbehorende middelen- en activiteitenmix op basis van een bestaande communicatiestrategie of ‑plan. De anbesteding is uitgezet door DPC maar is ten behoeve van Rijkswaterstaat.

Op 15 oktober 2024 loopt de huidige raamovereenkomst die Rijkswaterstaat heeft afgesloten voor communicatieadvies en -uitvoering af. Er zijn geen verlengingsopties meer. Rijkswaterstaat is geen deelne

©Beeldbank Rijkswaterstaat | Kees Wulffraat datum onbekend

mer van de Rijksbrede aanbesteding voor strategisch communicatieadvies en -uitvoering. Daarom wordt voor Rijkswaterstaat de behoefte apart aanbesteed middels deze aanbesteding. De inschrijving loopt tot 8 maart 2024.

De aan te besteden Raamovereenkomst betreft integraal communicatieadvies en/of de uitvoering van communicatiemiddelen, hierna te noemen dienstverlening. Afhankelijk van de Opdracht kan de dienstverlening op strategisch, tactisch als operationeel niveau zijn, maar is altijd gericht op impactvol communiceren. Zie Bijlage F (Overzicht communicatieproducten) voor de middelen die Opdrachtnemer minimaal moet kunnen leveren.

Opdrachtnemer is als partner positief kritisch meedenkend, kan een strategie uitdenken en opschrijven, een heldere, schriftelijke (de)briefing geven en de uitvoering coördineren. Onder uitvoering van communicatiemiddelen verstaan we het begeleiden van het complete traject: opmaak, productie en traffic. Van opdrachtaanvaarding tot en met de definitieve oplevering en indien van toepassing verzending van middelen.

Om snel en efficiënt te kunnen schakelen en onze communicatie effectiever en professioneler in te zetten, is het belangrijk dat communicatieadviseurs die door de Opdrachtnemer worden ingezet,
zowel op strategisch (senior), tactisch (medior) als operationeel (junior) niveau aantoonbare ervaring hebben met complexe communicatievraagstukken. Zij zijn bekend met de laatste
vakinhoudelijke ontwikkelingen in het (online) vakgebied en kunnen deze ook toepassen

Bron:

TenderNed, 21 januari 2024

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323405

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *