Onderhoud en herinrichting speelplekken Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud en herinrichting speelplekken Lansingerland

Foto: Pixabay

De aanleiding van deze aanbestedingsprocedure is dat:

  • onderhoud en herinrichting van speelplekken gewenst is;
  • gemeente Lansingerland dit in concurrentie wenst aan te besteden aanbesteden.


De opdracht “Onderhoud en Herinrichting Speelplekken” bestaat in hoofdzaak uit de uitvoering van:

  • het cyclisch onderhoud aan speeltoestellen;
  • specialistisch onderhoud aan speelondergronden;
  • reparatie van speeltoestellen en speelondergronden aan de hand van veiligheidsinspectie;
  • aanleg van speelvoorzieningen vanuit afschrijving en vervanging;
  • grondwerk voor aanleg speelondergronden, drainage en kleinschalig werk aan elementenverharding, meubilair en inrichtingselementen als gevolg van werk op speelplekken;
  • leverantie van benodigde materialen en onderdelen voor speeltoestellen of speelvoorzieningen;
  • digitaal muteren en/of registreren van de gegevens en/of uitgevoerde werkzaamheden.

Binnen de gemeente zijn aanwezig aan speelvoorzieningen: 179 st speelplekken, ca. 618 st speeltoestellen, ca. 309 st speelaanleidingen en ca. 23.104 m2 speelondergronden. In de RAW-raamovereenkomst zijn ook besteksposten opgenomen voor het uitvoeren van groot onderhoud,
wat in hoofdzaak bestaat uit het wijzigingen, vervangen of verbeteringen aanbrengen in met name het bestaande areaal aan speelvoorzieningen. Denk hierbij aan het vervangen van versleten of afgeschreven speeltoestellen en/of speelondergronden, uitvoeren van grondwerk of aanleg drainage en/of kleinschalig werk aan verhardingen. De uitwerking van deze ontwerpplannen moeten nog opgestart worden, uitvoering is afhankelijk van beschikbare financiële middelen.

Het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen is in de afgelopen jaren in goede orde onderhouden door middel van een uitbesteding aan een marktpartij. De speelvoorzieningen zijn altijd goed onderhouden en van voldoende kwaliteit. Jaarlijks worden op basis van afschrijvingstermijnen ook oude speelvoorzieningen vernieuwd door nieuwe toestellen en ondergronden.

De verplichte jaarlijkse veiligheids- en onderhoudsinspecties van de speelvoorzieningen worden door een derde partij uitgevoerd, onder begeleiding en aansturing van de speelcoördinator van de gemeente. De coördinatie en het toezicht op alle werkzaamheden van de opdrachtnemer geschiedt door de toezichthouders van de gemeente en is van hoge kwaliteit.

De gemeente Lansingerland kan/heeft ook delen van het onderhoud in beheer gegeven bij burgers, sportparken, parkmanagement, eigen buitendienst en/of recreatieschappen, deze arealen behoren niet tot de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht kunnen delen van het beheerareaal toegevoegd of verminderd worden waardoor de omvang van de opdracht wijzigt. Bijvoorbeeld in het kader van burgerparticipatie, overdracht aan een sportpark of wijzigingen in werkzaamheden vanuit eigen buitendienst.

De overeenkomst treedt in werking op medio juli 2020 en loopt tot en met 31 december 2022 met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee maal een periode van maximaal twaalf maanden.

Bron: Tenderned 13 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189802

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *