Nieuwbouw Brede School Hoog Dalem – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Brede School Hoog Dalem

Foto: Gemeente Gorinchem

De gemeente Gorinchem is van plan om in Gorinchem nieuwbouw te realiseren van een brede school. De nieuwbouw van de brede school Hoog Dalem biedt ruimte voor de functies onderwijs, kinderopvang, bewegingsonderwijs/sport en ontmoeten. Ten behoeve van deze realisatie is de aanbestedende dienst voornemens voor ieder perceel (Bouwkundig, Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundig) één Inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven. De niet-openbare procedure houdt in dat de
aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase (selectiefase)vindt een selectie plaats. Op basis van de in dit document genoemde selectiecriteria maakt de selectiecommissie een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf gegadigden per perceel. In de tweede fase (gunningsfase) wordt toegewerkt naar de gunning van de opdracht. De geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd een inschrijving in te dienen. Op basis van het gunningscriterium ‘Laagste Prijs op basis van kosteneffectiviteit’ wordt beoordeeld welke inschrijver voor gunning in aanmerking komt.

De nieuwbouw van de Brede School Hoog Dalem biedt ruimte voor de functies onderwijs, kinderopvang,
bewegingsonderwijs/sport en ontmoeten. De totale omvang van de te realiseren huisvesting van twee bouwlagen is circa 4.200 m2 .Rondom de brede school zijn schoolpleinen en een (openbaar) multifunctioneel speelveld voorzien. Deze laatste zal ingezet worden voor speelactiviteiten voor zowel het onderwijs en sport (onder andere handbalvereniging Achilles) als de wijk. De eindgebruikers van het gebouw
zijn twee basisscholen (LOGOS en OVO), een kinderopvang (SKG) en diverse sportverenigingen. De brede school is hiermee min of meer een multifunctioneel centrum geworden. D
e beoogde locatie van de brede school Hoog Dalem bevindt zich nabij de entree van de wijk.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *