Bosstraat Soest (aanleg en renovatie sportvelden) – Aanbestedingsnieuws

Bosstraat Soest (aanleg en renovatie sportvelden)

Foto: Google Streetview

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in het bestek. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen van de sportbonden, alsmede NOC*NSF en betreffen in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • het verrichten van opruimingswerkzaamheden
 • het uitvoeren van grondwerk
 • het aanbrengen van drainage en riolering6
 • het aanbrengen van twee kunstgrasvoetbalvelden
 • het aanbrengen van een zandingestrooid kunstgrashockeyveld
 • het renoveren van een kunstgrasvoetbalveld
 • het renoveren van een zandingestrooid kunstgrashockeyveld
 • het renoveren van een natuurgrassportveld (wetra) t.b.v. voetbal
 • het renoveren van softbalveld natuurgras
 • vervangen van armaturen voor sportveldverlichting
 • het aanbrengen en het (her)straten van verhardingen
 • het aanbrengen van hekwerken, ballenvangers, poorten en terreinmeubilair
 • het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

Een onderneming kan slechts eenmaal inschrijven, hetzij als zelfstandige Inschrijver, hetzij als hoofdaannemer, hetzij als onderaannemer, hetzij als deelnemer in een Combinatie. Van ondernemingen die behoren tot dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW kan slechts een
onderneming deelnemen aan de Aanbestedingsprocedure, tenzij de ondernemingen binnen de groep aantonen dat geen  afhankelijkheidsverhouding tussen hen bestaat en/of dat geen invloed op een ander wordt uitgeoefend. Indien onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid tussen de ondernemingen binnen een groep gewaarborgd is, mogen meer ondernemingen binnen een groep op de opdracht inschrijven. De ondernemingen die het aangaat, tonen hun onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar en de vertrouwelijke behandeling van hun
Inschrijving ten genoege van de Gemeente aan met alle middelen die zij daartoe dienstig achten. Ondernemingen die behoren tot dezelfde groep kunnen in ieder geval wel gezamenlijk als één Inschrijver meedoen (als hoofd-/onderaannemer of in Combinatie)

Bron: Tenderned 13 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189856

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *