Onderhoud en aanpassingen W-installaties – onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud en aanpassingen W-installaties – onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Foto: pixabay.com

OZHW biedt openbaar onderwijs op zestien basisscholen en acht scholen voor het voortgezet onderwijs in de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Krimpenerwaard. De scholen worden ondersteund door het Onderwijs Service Bureau (OSB) gevestigd in Barendrecht.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
Het onderhoud omvat alle preventieve, planmatige (en waar nodig) correctieve activiteiten die erop gericht zijn te voldoen aan:
• Alle wettelijke eisen;
• Uitvoering van door fabrikanten geadviseerd onderhoud en;
• Het onderhoud dat erop gericht is alle W-installaties optimaal te laten functioneren.
Het onderhoud omvat tevens een correctieve component die erop gericht is storingen op te lossen binnen de daarvoor gestelde termijnen. Daarbij gelden de in het prijzenblad op te geven tarieven.

De hoofdprioriteit binnen de W-installaties zijn de klimaatinstallaties (verwarming, ventilatie, centrale en decentrale koeling), inclusief de regeltechniek. Ten aanzien van onderhoud en beheer van regeltechniek en gebouwbeheersystemen is er sprake van
diverse sub-installateurs, fabricaten en programmatuur. Een overzicht van systemen en partijen ontbreekt. Het doel is dat er een beheersituatie ontstaat waarbij deze systemen toegankelijk, benaderbaar en programmeerbaar zijn voor opdrachtgever, opdrachtnemer en de gebruiker. Hierbij zal gebruik gemaakt moeten worden van de bestaande aanbieders van de regeltechniek en de eventuele (separate) contracten.

Aanbesteder hanteert bij deze aanbesteding de openbare procedure. De aanbesteding leidt tot een overeenkomst voor opdracht met een onbepaalde looptijd. De overeenkomst is door opdrachtgever tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes
maanden. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 30 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280958

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *