Beveiligingsdiensten – Hoogheemraadschap van Rijnland – Aanbestedingsnieuws

Beveiligingsdiensten – Hoogheemraadschap van Rijnland

Foto: pexels.com

Deze  aanbesteding van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) betreft:

Meldkamerdiensten en alarmopvolging

Opdrachtnemer behandelt telefonische meldingen op onraad (gericht aan algemeen telefoonnummer van meldkamer) volgens een door opdrachtgever vastgestelde instructie en doet telefonische opvolging. Opdrachtnemer voert alarmopvolging uit, waarbij een aantal meldingen worden onderscheiden:

  • Inbraakmeldingen
  • Meldingen door storingen van apparatuur, schakelfouten en niet      ingeschakeld zijn, voor zover deze door de Particuliere Alarm Centrale zijn vastgesteld.
  • Verzoek tot openen en sluiten van gebouw.

Brand- en sluitrondes
Op het hoofdkantoor van Rijnland en het pand aan de Breestraat te Leiden moeten van maandag t/m vrijdag aan het einde van de werkdag een controle en sluitronde gelopen worden. Rijnland beschikt over twee locaties waar sluitdiensten worden ingezet. Voor sluitdiensten heeft Rijnland geen eigen medewerkers in dienst.

Openen en surveilleren op verzoek
Opdrachtnemer opent en sluit gebouwen om personen buiten openingstijden toegang tot een gebouw te verlenen. Deze inzet is zeer incidenteel. Het betreft bijvoorbeeld inzet tijdens de Open Monumentendag. Opdrachtnemer voert op verzoek van opdrachtgever surveillancediensten uit bij locaties van Rijnland. Deze inzet is incidenteel en wordt zo vroeg als mogelijk door de opdrachtgever naar de opdrachtnemer gecommuniceerd. Ten slotte behoren suppostwerkzaamheden tot de scope. HHR heeft incidenteel evenementen met meer dan vijftig bezoekers waarvoor extra beveiliging wordt ingezet. Een voorbeeld hiervan is suppoostwerkzaamheden bij de Open Monumentendag. De Werkzaamheden worden uitgevoerd op verschillende locaties van Rijnland. In de toekomst is het mogelijk dat er locaties worden afgestoten, dan wel worden aangetrokken c.q. toegevoegd.

In de periode van maandag 5 tot en met vrijdag 9 december 2022 (week 49) worden gegadigden in de gelegenheid gesteld om op werkdagen van 9 tot 16 uur de locatie te bezoeken waar beveiligingsdiensten verricht dient te worden. Eventuele vragen dienen na het bezoek op Tenderned te worden ingediend. Een verzoek om een afspraak kan, tot en met vrijdag 2 december 2022; 13:00 uur, uitsluitend door het sturen van een bericht via Tenderned worden ingediend. Het sturen van berichten is mogelijk via het dashboard onder de kop Communicatie.

Deze aanbesteding van HHR heeft tot doel één opdrachtnemer te contracteren voor het verrichten van beveiligingsdiensten. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft aangeboden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Deze raamovereenkomst wordt aangegaan voor duur van één jaar, ingaande per 1 april 2023. De raamovereenkomst kan drie keer met een periode van telkens één jaar, worden verlengd.

Bron: Tenderned woensdag 30 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280901

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *