Onderhoud E & W installaties – Veiligheidsregio Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud E & W installaties – Veiligheidsregio Utrecht

Foto: ©VRU

De aanbestedende dienst (Veiligheidsregio Utrecht, VRU) heeft de intentie om correctief en preventief onderhoud
E & W installaties van brandweerposten en de ademluchtplaats in te kopen. De gemeenten in de Veiligheidsregio Utrecht, zijn eigenaar van de brandweerposten en verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer hiervan. De VRU biedt aan om het preventief en correctief onderhoud te verzorgen voor gemeenten die dit willen. Met de gemeenten die hier gebruik van maken zijn afspraken gemaakt, welke installatie er onderhouden wordt. Dit verschilt per gemeente. Het onderhoud per gemeente is in een demarcatielijst vastgesteld.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst af te sluiten met een opdrachtnemer die voor de VRU het preventief en correctief onderhoud van vooraf afgesproken installaties. Er zijn per gemeente demarcatielijsten die aangeven wat er wel of niet onder het onderhoud valt. Gedurende het contract kunnen gemeenten zich aan of afmelden om gebruik te maken van deze dienst. Voor het afmelden geldt een opzegtermijn van een jaar. Varianten worden niet verlangd en zijn niet toegestaan.

De plafondbedragen met betrekking tot het onderhoud (op jaarbasis) zijn als volgt:
Preventief onderhoud : €72.000,- (excl. btw)
Correctief onderhoud : €22.000,- (excl. btw)
Inschrijvingen welke de vermelde plafondbedragen (per prijscomponent) overstijgen worden terzijde gelegd en uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding. De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met ingang van 1 april 2023 voor een periode van twee jaar met de optie voor verlenging van maximaal vier jaar (eenmaal twee jaar en daaropvolgend tweemaal één 1 jaar) een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het uitvoeren van onderhoud aan E & W installaties van VRU locaties. De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op de onderhavige aanbesteding is de Europese openbare
procedure. Gunning vindt plaats op basis van het gunningcriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, die
wordt vastgesteld op basis van ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’

Bron: Tenderned zondag 11 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282179

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *