Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) – Stichting Lezen & Schrijven – Aanbestedingsnieuws

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) – Stichting Lezen & Schrijven

Illustratie: pixabay.com

Stichting Lezen en Schrijven is in 2004 opgericht op initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en verminderen. De stichting doet dit door aandacht te creëren voor laaggeletterdheid, het onderwerp publiekelijk te bespreken, het geven van advies aan gemeenten en arbeidsmarktregio’s, concrete projecten te starten en de krachten te bundelen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De huidige overeenkomst voor het beheer van de ICT-omgeving van aanbestedende dienst inclusief het leveren van services, licenties en gebruikersondersteuning loopt ten einde. Daarom wenst de aanbestedende dienst een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Aanbestedende dienst is in 2017 overgestapt naar het volledig werken in de cloud. De belangrijkste afweging om deze overstap te maken is dat medewerkers zo altijd, overal en onderweg kunnen werken. Dit is nodig omdat aanbestedende dienst landelijk werkt. Het werkgebied strekt zich uit over heel Nederland. Ook is er sprake van internationale samenwerking
binnen Europa. Er is destijds besloten om te gaan werken met SharePoint en Office365 en het MS Azure platform.
Binnen het MS Azure platform is een Virtual Desktop Server ingericht waarop drie applicaties zijn geïnstalleerd. Tevens wordt gebruik gemaakt van MS Azure Active Directory. Deze omgeving wordt beheerd door een externe leverancier die tevens aanvullende ICT-diensten levert.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Serverbeheer
2. Licentiebeheer
3. Servicedesk: gebruikersbeheer en ondersteuning
4. Hardware beheer
5. Ketencoördinatie
6. Adviesfunctie
7. Service Level Agreement (SLA)
8. Rapportagebehoefte en overlegstructuur

De aanbestedende dienst heeft het voornemen dienstverleningsovereenkomst voor een periode van zes jaar aan te gaan. Hierbij heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid om te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar de overeenkomst tussentijds de beëindigen. De dienstverleningsovereenkomst start per 1 mei 2023, of wanneer deze datum niet haalbaar is, zo snel als mogelijk. Voor wat betreft de inkoop van hardware kan een nadere overeenkomst worden afgesloten.
Hierbij wordt voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst door aanbestedende dienst getoetst of de aanbieding marktconform is. Er is geen afnameverplichting. Aanbesteder maakt gebruik van de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI)’,
waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de Aanbestedende dienst de
beste prijs-kwaliteitverhouding kent, de opdracht gegund krijgt. De nummer 2 krijgt de opdracht gegund als secundaire leverancier.

Bron: Tenderned zondag 11 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282194

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *