Financieel systeem – Regionale ICT-Dienst Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Financieel systeem – Regionale ICT-Dienst Utrecht

Foto: Pixabay.com

De aanbestedende dienst verzorgt de ICT voor zes gemeenten en twee regionale sociale diensten in het midden van het land. De aanleiding van deze aanbesteding is het feit dat meerdere klanten van de RID (de samenwerkende organisaties) op afzienbare termijn hun financieel systeem moeten vervangen. Er worden momenteel verschillende systemen gebruikt en de gemeenten hebben de met een convenant afgesproken om te komen tot één oplossing voor alle samenwerkende organisaties. De opdracht omvat het ter beschikking stellen van software inclusief koppelingen en het leveren van verschillende diensten.

De ICT Prestatie – kort samengevat – bestaat uit een uniforme levering van een “gemeenschappelijke maar deels decentrale IT-omgeving” en afzonderlijke implementaties van deze omgeving bij de verschillende samenwerkende organisaties die aangeven van de mogelijkheid tot implementatie gebruik te willen maken. De oplossing dient als een SaaS-dienst te worden aangeboden. Onder SaaS-dienst wordt door ons verstaan:
software die online beschikbaar gesteld wordt en technisch volledig gemanaged wordt door opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:
• de levering en het onderhoud van het softwareplatform; inclusief de benodigde licenties;
• onderhoud van de software (correctief onderhoud, preventief onderhoud, adaptief onderhoud en functioneel onderhoud, updates/releases, upgrades, patches);
• technisch applicatiebeheer (installeren updates, upgrades, releases, patches), het onderhoud van het softwareplatform, continu en actief monitoren van beschikbaarheid, performance, capaciteit, beveiliging en data integriteit;
• informatiebeveiliging, het zorgen dat de olossing voldoet aan de geldende beveiligingsrichtlijnen. De
inschrijver is gehouden in het bezit te zijn van een geldende ISO27001 en ISAE3402 certificering voor wat betreft de aangeboden dienst.

Onderdeel van de SaaS-dienst is de connectiviteit (dataverbinding, bandbreedte) van de opdrachtnemer aan het internet. Een samenwerkende organisatie is zelf verantwoordelijk voor voldoende bandbreedte en een lage latency voor een prettige gebruikerservaring.

Het gebruik van de oplossing omvat in ieder geval de volgende functionaliteiten:
• Grootboek (incl. Kas/Bank/Giro)
• Crediteuren, Debiteuren, (Meerjaren)begroting
• Balans
• Activa
• Reserves en Voorzieningen
• Verplichtingenadministratie
• Kostenverdeling (allocatie)
Offerteaanvraag| 7-12-2022 NFS Pagina 8 van 27
• Betalingsverkeer (incl. digitaal verwerken dagafschriften
• Treasury (geldleningen)
• Btw en VPB, Projectenadministratie
• Budgetbewaking voor decentrale gebruikers
• Rapportagefunctionaliteit
• Privacy en beveiliging
• Routing en workflow

Opdrachtgever wenst met één inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan een overeenkomst te sluiten voor de duur van zes jaar, met daarna zesmaal de mogelijkheid om deze met één jaar te verlengen. De toekomstige opdrachtnemer, en ook de door de opdrachtnemer te leveren diensten, moeten hierbij voldoen aan de door opdrachtgever te stellen voorwaarden. De Opdracht wordt aanbesteed door middel van de Europese openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 9 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281980

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *