Schoonmaakmiddelen sportaccommodaties Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakmiddelen sportaccommodaties Eindhoven

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

Foto: pixabay.com (RitaE)

De opdrachtgever heeft de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden voor de sportaccommodaties van de gemeente Eindhoven reeds georganiseerd en worden uitgevoerd in opdracht van de afdeling Eindhoven Sport, onderdeel van de Sector Ruimtelijk Domein. Grotendeels worden deze werkzaamheden uitgevoerd door eigen personeel van de opdrachtgever en waar nodig wordt er beroep gedaan op een reeds gecontracteerde externe dienstverlener. De volgende stap in het optimaliseren van de schoonmaak is het contracteren van een betrouwbare en klantgerichte opdrachtnemer die Eindhoven Sport gaat voorzien van schoonmaakmiddelen en -materialen.

Onderdeel van deze Aanbesteding zijn de volgende gemeentelijke sportaccommodaties:
Sporthallen: deze zijn zeven dagen per week beschikbaar. De sporthallen zijn geschikt voor grotere (top)sportevenementen met veel bezoekers, competities, trainingen en grotere veldsporten.
Sport- en gymzalen: deze zalen worden overdag vooral gebruikt voor bewegingsonderwijs. Alle voorzieningen zijn aanwezig voor sportactiviteiten waar minder bezoekers komen (zoals trainingen) en voor kleinere veldsporten;
Zwembaden: de gemeente beschikt over twee zwembaden, Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep en het Ir. Ottenbad: Van baby- en peuterzwemmen tot meer bewegen voor ouderen maar ook voor andere leuke activiteiten zoals aquasportief lessen en baantjes zwemmen e.d. kun je hier terecht. Bij de zwembaden kun je je hart ophalen als je op zoek bent naar een leuke zwem- of bewegingsles. Ook verenigingen zijn in de Eindhovense zwembaden ruim vertegenwoordigd. Onderdeel van het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep is het Pieter van den Hoogenband zwemstadion, één van ’s werelds innovatieve zwemcentra, hier worden bovendien grote (zwem)evenementen georganiseerd en trainen kleine en grote zwemtoppers.

De opdrachtgever streeft middels deze aanbesteding naar een efficiënte invulling van het logistieke proces door de afleveradressen te beperken tot drie grote afleverlocaties, echter zijn de afnemers of afleveradressen niet limitatief en kunnen er gedurende de looptijd van het contract mutaties plaatsvinden. De grootste afnemers en afleveradressen zijn:

  • Ir. Ottenbad, Vijfkamplaan 12, 5624 EB;
  • Sport- en Turnhal de Vijfkamp, Vijfkamplaan 12, 5624 EB;
  • Nationaal zwemcentrum de Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX;

Tot de Opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen:

  • het leveren van schoonmaakmiddelen en –materialen;
  • het in bruikleen leveren, aansluiten en onderhouden van doseerapparatuur op de locaties van gemeente Eindhoven, gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst. De prijzen dienen verdisconteerd te worden in de raamovereenkomst, hier kunnen geen extra kosten voor in rekening worden gebracht;
  • het verzorgen van trainingen over de te gebruiken schoonmaakmiddelen en –materialen gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst. De prijzen dienen verdisconteerd te worden in de raamovereenkomst, hier kunnen geen extra kosten voor in rekening worden gebracht;
  • het adviseren op de locaties van de Opdrachtgever met betrekking tot het gebruik en toepassing van de aangeboden reinigingsmiddelen, – materialen en doseerapparatuur. De prijzen dienen verdisconteerd te worden in de raamovereenkomst, hier kunnen geen extra kosten voor in rekening worden gebracht. 

De geraamde waarde van de opdracht bedraagt naar verwachting €62.500,- per jaar. Wat neerkomt op een totale opdrachtwaarde over vier jaar van €250.000,-. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze geraamde waarde.

De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij is een raamovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet.
De Raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en gaat in per 1 maart 2021. De initiële contracttermijn eindigt op 28 februari 2023 en de opdrachtgever heeft twee maal eenzijdig de mogelijkheid om de raamovereenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal één jaar. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de raamovereenkomst berust uitsluitend bij opdrachtgever en zal schriftelijk aan de opdrachtnemer(s) worden medegedeeld.

De aanbestedende dienst wil de geïnteresseerde zoveel mogelijk gelegenheid geven zich optimaal te informeren over de opdracht. Daarom maakt een schouw onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure. Tijdens deze bijeenkomst kunnen geïnteresseerden kennis nemen van de situatie binnen de diverse panden. De volgende locaties zijn opgenomen in de schouw:

  • Indoor Sportcentrum Eindhoven
  • Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 november 2020 van 09.00 uur tot 12:00 uur. De startlocatie is nationaal zwemcentrum de Tongelreep. Om praktische redenen worden de geïnteresseerden vriendelijk verzocht zich uiterlijk vrijdag 6 november aan te melden door
een bericht te sturen naar het contactpunt van de aanbesteding onder vermelding van ‘Aanmelding Schouw ………’, de naam van de onderneming en de aanwezige persoon. Gelet op de coronamaatregelen kan er maximaal één persoon per onderneming aangemeld worden en dienen de richtlijnen van het RIVM gehanteerd te worden. Mondkapjes zijn gedurende de schouw verplicht en worden beschikbaar gesteld door de aanbestedende dienst. Personen dienen zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

De opdracht wordt gegund op basis van het (gunning)criterium ‘Economisch meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De mate waarin een inschrijver in zijn offerte tegemoet komt aan de wensen voor uitvoering van de opdracht en prijs zijn bepalend voor de EMVI op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned 26 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209596

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *