Onderhoud E- en W-installaties gemeente Tytsjerksteradiel – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud E- en W-installaties gemeente Tytsjerksteradiel

Multifunctioneel centrum Tytsjerk. Impressie: © Gemeente Tytsjerksteradiel

Het onderhoud en beheer van de installaties is op dit moment niet eenduidig georganiseerd, er wordt gebruik gemaakt van diverse leveranciers en aannemers. Er is op dit moment geen raamovereenkomst gesloten met een ondernemer die deze diensten voor opdrachtgever uitvoert. De diverse lopende onderhoudscontracten die zijn afgesloten worden per het eerstvolgende opzegmoment opgezegd.

Opdrachtgever zoekt voor alle gebouw gebonden elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties een betrouwbare partner voor het onderhoud en beheer van die installaties. De opdracht omvat in hoofdlijnen de volgende installaties:
• waterinstallaties;
• gasinstallaties;
• verwarmingsinstallaties;
• ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
• koelinstallaties;
• regelinstallaties;
• NEN 3140 inspecties conform; ‘’Meerjaren inspectieplan Elektrische installaties en thermografie volgens de NEN 3140 Gemeente Tytsjerksteradiel’’.

Hiervoor willen wij een raamovereenkomst met één inschrijver  sluiten. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is 1 februari 2023. De ingangsdatum kan wijzigen als er door het verloop van de aanbestedingsprocedure verschuiving noodzakelijk is. In het Programma van Eisen staan de eisen die wij stellen aan de uitvoering van de opdracht. Voldoet u niet aan alle eisen in het Programma van Eisen? Dan is uw inschrijving ongeldig, en sluiten wij u uit van verdere deelname aan de aanbesteding.

Aanbesteder organiseert een schouw en een inlichtingenbijeenkomst. De schouw start bij het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel en is van 9 uur tot 12 uur. Tijdens de schouw heeft u de mogelijkheid om diverse installaties te bekijken. Wilt u hierbij zijn? Geef u dan voor maandag 7 november 2022 vóór 10.00 uur op via Tenderned. Geef aan met hoeveel personen u komt en naar welke locaties u wilt. De aanbesteding heeft betrekking op de volgende locaties:
A1 Kantoor Gemeentehuis Raadhuisweg 7 Burgum
A2 Kantoor Composteerterrein Solcamastraat 24B Sumar
A3 Kantoor Gebiedsteam Fourmanderij 3 Hurdegaryp
B1 Zwembad / Sporthal Wetterstins Lauermanstaat 16 B Burgum
C1 Restaurant De Pleats Schoolstraat 82 Burgum
D1 Muzieksch./dagbest. Talant Schoolstraat 90 Burgum
D2 MFC It Maskelyn Easteromwei 5 Hurdegaryp
D3 MFC Noardburgum Van Cronenburgstr. 1 Noardburgum
D4 Sociaal cult. centrum Glinstra state Freek Bosgraafstr. 18 Burgum
D5 Jongeren centrum De Okse Fjildwei 8 Jistrum
D6 Peuterspeelzaal It Pjutteplak Buurtlaan 2 Jistrum
D7 Peuterspeelzaal De Skule Wyns 8c Wyns
E1 Woning Hornstrasingel 35 Burgum
E2 Woning Menno Van Coehoornweg 7 Burgum
E3 Woning Du Tourslaan 1 Noardburgum
F1 Gymzaal Eastermar It Hof 86 Eastermar
F2 Gymzaal Garyp Buorren 17 Garyp
F3 Gymzaal Sumar Knillis Wytseswei 17 Sumar
F4 Gymzaal Tytsjerk Rijstraatweg 18 Tytsjerk
F5 Gymzaal Gytsjerk Walling Dykstrastr. 37 Gytsjerk
F6 Gymzaal Jistrum Fjildwei 8a Jistrum
G1 Sporthal De Hege Fiif Van Helsdingenstraat 2 Hurdegaryp
G2 Sporthal De Hege Walden Hearmasingel 38 Oentsjerk
G3 Sporthal It Heech Reidekkerstrjitte 49 Noardburgum
H1 Werkplaats, Milieustraat Oppedijk van Veen weg 10 Burgum
H2 Kantoor milieustraat Oppedijk van Veen weg 10 Burgum
H3 Stalling vrachtwagens/opslag, Hekoloods Oppedijk van Veen weg 24B Burgum
H4 Haven gebouw plus passanten havens Earnewald Piet Miedemawei 9 Earnewald
H5 Havengebouw, Aldtsjerk Miedemawei 35 Aldtsjerk
H6 Woonschepen haven Feansterdyk 1 by Earnewald
H7 Gronddepot Solcemastraat 21 Sumar
I1 Dorpshuis Mounestien Mounewei 1 Munein
I2 Dorpshuis Yne Mande Noaderein 1 Tytsjerk
I3 Dorpshuis Oerein Van Sminiaweg 63 Aldtsjerk
I4 Dorpshuis Suderfinne Kerkbuurt 2 Suwald
I5 Dorpshuis Einekoer Heermawei 3 Ryptsjerk
I6 Dorpshuis It Geahus Bourren 15 Garyp
I7 Dorpshuis De Kamp Knilleswytseswei 15 Sumar
I8 Dorpshuis Bob gebouw Wynzerdyk 3 Oentsjerk

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst krijgt u extra informatie over de aanbesteding.
Geef voor maandag 7 november 2022 vóór 10.00 uw vragen door via Tenderned. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst beantwoorden we uw vraag. We doen dat zonder bekend te maken wie de vraag stelde. Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die gelijktijdig met de publicatie van de 1e Nota van inlichtingen op Tenderned wordt gepubliceerd.

De af te sluiten overeenkomst heeft een looptijd van zeven jaar.  De opzegtermijn voor deze overeenkomst is zes maanden.
Met het oog op de beoogde ontwikkeling op het gebied van installatietechniek, de hoeveelheid locaties/installaties en het aangaan van een partnership is een basiscontractperiode korter dan vier jaar niet wenselijk. Met de beoogde contractperiode kan er beter vormgegeven worden aan het beoogde partnership en het behalen van de toegevoegde waarde. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit houdt in dat zowel de kwaliteit als de prijs beoordeeld worden.

Bron: Tenderned woensdag 26 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277040

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *