ICT applicatie sociaal domein – Berg en Dal – Aanbestedingsnieuws

ICT applicatie sociaal domein – Berg en Dal

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Berg en Dal is, vanwege het verlopen van het huidige contract met PinkRoccade Local Government voor het gebruik van Civision Samenlevingszaken en aanverwanten, van plan om een zo integraal mogelijke ICT-oplossing voor het Sociaal Domein via een openbare Europese aanbesteding in de markt te zetten. Eveneens zal het gebruik van WIZportaal van Solviteers BV (ingezet voor uitvoeringsondersteuning van frontoffice-activiteiten) worden beëindigd en in deze ICT-oplossing worden ondergebracht. Het betreft dan specifiek: de levering (inclusief het gebruiksrecht), de implementatie, het beheer en het onderhoud van een ICT-oplossing (inclusief koppelingen) voor het Sociaal Domein voor de gemeente Berg en Dal. Eveneens maken de conversies van de bestaande naar de nieuwe oplossing deel uit van de opdracht. Gemeente Berg en Dal beoogt een
langdurig partnership hieromtrent aan te gaan. De oplossing wordt geleverd in SaaS-vorm (Software-as-a-Service) met de concrete voorwaarde dat de oplossing aldus vanuit een door de leverancier aangeboden / aangewezen locatie remote en webbased voor het gebruik van gemeente Berg en Dal beschikbaar wordt gesteld. Eveneens wordt het technisch beheer ten aanzien van deze oplossing door de leverancier in de service inbegrepen en meegeleverd.

De doelstellingen van Berg en Dal voor de aanbesteding zijn als volgt:
• Duurzame en continue invulling van de primaire applicatie(s) voor het Sociaal Domein.
• De aangeboden oplossing faciliteert verdere innovatie en vernieuwing van de dienstverlening.

De volgende uitgangspunten tijdens en na de implementatie van de ICT-oplossing voor het Sociaal Domein worden geformuleerd:
• De initiële implementatie is uiterlijk 31 december 2023 voor de gehele scope gereed. Dit is inclusief het succesvol voltooien van de test- en acceptatieprocedure door en onder verantwoordelijkheid van gemeente Berg en Dal;
• De opdrachtnemer verzorgt de gehele initiële implementatie van de oplossing, zoals beschreven in de opdrachtscope en de hieraan gerelateerde eisen, en neemt de operationele hoofdverantwoordelijkheid.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor een ICT-oplossing voor het Sociaal Domein. De beoogde looptijd van de overeenkomst bedraagt initieel vijf jaar met de mogelijkheid om deze daarna nog viermaal met een periode van twee jaar te verlengen. De gemeente Berg en Dal kiest voor het volgen van de openbare procedure en gunt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 26 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276987

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *