Marktconsultatie veilig e-mailen Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie veilig e-mailen Utrecht

Foto: www.Pixabay.com

De gemeente Utrecht maakt voor het veilig mailen gebruik van een oplossing van Zivver. Het contract met de huidige leverancier loopt af en er moet een aanbesteding plaatsvinden voor het afsluiten van een nieuw contract voor veilig mailen. Het veilig mailen wordt binnen de gemeente Utrecht aangeboden aan alle medewerkers door middel van een plugin in Outlook. Naast het veilig mailen wordt deze oplossing ook gebruikt voor het veilig delen van grote bestanden. De gemeente heeft een visie op digitale stad en wil de kansen die digitalisering biedt aan de stad, maximaal benutten om bij te dragen aan de centrale opgave; een gezonde stad van en voor iedereen. Hier maakt een veilige, toegankelijke en transparante digitale dienstverlening onderdeel van uit. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de privacy van gegevens.

De gemeente maakt gebruik van de veilig mailen oplossing binnen een complexe infrastructuur. Ook de infrastructuur binnen de gemeenten ondergaat een grote verandering door de SaaS strategie. Er vindt op dit moment een transitie plaats van de werkplekken van thinclients naar managed devices zowel laptops als mobiele toestellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van M365, Azure Virtual Desktop, Remote desktop maar ook nog on-prem oplossingen. In de huidige situatie hebben alle medewerkers, ongeveer 5000, de mogelijkheid om veilig te mailen. 25% van de medewerkers maakt in meer of mindere mate gebruik van veilig mailen. Deze optie is standaard geïntegreerd, als plug-in, binnen de outlook omgeving. Een medewerker is automatisch ingelogd om gebruik te maken van deze optie. Ook wordt in alle berichten gescand op een aantal kenmerken. Naast bovenstaande optie heeft de medewerker de mogelijkheid om rechtstreeks in te loggen op de externe veilig mailen omgeving om zo vanaf een unmanaged device rechtstreeks toegang te krijgen.

Het doel van deze marktconsultatie is om marktpartijen te betrekken om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen voor de aan te besteden opdracht, op het gebied van inhoud, proces en markt. Hierbij wil de gemeente informatie inwinnen ten einde de meest ideale oplossing aan te besteden en te komen tot:
– Een doelmatige aanbestedingsstrategie en –procedure.
– Een adequate opdrachtomschrijving.
– Een goed beeld van de van toepassing zijnde duurzaamheidsaspecten.
– De innovatieve ideeën/zienswijzen van de markt.
– De te hanteren gunningscriteria.
– De te stellen randvoorwaarden.
De marktconsultatie dient de gemeente vertrouwen te bieden in de haalbaarheid van de aan te besteden oplossing en in het vermogen van de (deelnemende) marktpartijen om deze oplossing te kunnen realiseren. De marktconsultatie kan daarnaast informatie geven over de mogelijkheden die marktpartijen zien om een oplossing met een beperkt budget aan de minimumeisen te laten voldoen. En om de gemeente te prikkelen met interessante oplossingen. Deze marktconsultatie heeft niet tot doel heeft om partijen te selecteren of contracteren. Het is niet de bedoeling dat u een aanmelding of inschrijving indient.

De gemeente verzoekt deelnemers om het ingevulde document Vragen en invulformulier antwoorden te uploaden in
Tenderned. De gemeente vraagt u om, indien u op een bepaalde vraag geen antwoord wenst te geven, aan te geven waarom u hier geen antwoord op geeft. U heeft bij elke vraag de mogelijkheid in uw beantwoording alternatieven aan te dragen.

Bron: Tenderned maandag 24 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277078

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *