Onderhoud brede school noord en zuid Didam – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud brede school noord en zuid Didam

Foto: pixabay.com

De gemeente Montferland is van plan het onderhoud aan de gebouw gebonden installaties van de twee brede scholen te Didam aan te besteden. Het gaat om de brede school Noord met ongeveer 8.000 m2; twee basis scholen, kinderdagverblijf, een sporthal voor een tafeltennisvereniging en een sporthal waar de school maar ook publiek gebruik van maakt. De sporthallen zijn van de gemeente en worden beheerd door inhuur. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de installaties. Het totaal beheer en onderhoud aan de installaties wordt gecoördineerd door de gemeente en om de brede school Zuid met ongeveer 4.000 m2; een basisschool, kinderdagverblijf, een DOJO en een sporthal waar de school, maar ook publiek gebruik van maakt. De sporthal is van de gemeente en wordt ook hier beheerd door inhuur vanuit de gemeente. De school is zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de installaties en het totaal beheer en onderhoud wordt gecoördineerd door de gemeente.

Onder de af te sluiten overeenkomst vallen de volgende werkzaamheden:
– Uitvoeren van preventief onderhoud aan de E en de W installaties;
– Uitvoeren van verplichte keuringen en vervangingen aan de E en de W installaties;
– Uitvoeren van storingsonderhoud aan de E en de W installaties;
– Conform MJOP vervangen van onderdelen van) de E en de W installaties;
– Het uitvoeren van een 0- meting.

De looptijd van de overeenkomst gaat zo spoedig mogelijk in na definitieve gunning. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar. Gemeente Montferland heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden vier
keer met één jaar te verlengen. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

De gemeente Montferland biedt u de gelegenheid om onder begeleiding beide locaties te bekijken. U dient zich hiervoor uiterlijk 17 januari 2024 via de berichtenmodule van Mercell aan te melden. Tijdens de schouw is er geen mogelijkheid tot het stellen van vragen. Inschrijver dient zijn of haar vragen welke tijdens de schouw tot stand komen, te stellen in de Nota van Inlichtingen. Tijdens de schouw worden de relevante ruimtes getoond. U kunt hierbij aantekeningen maken en de huidige situatie observeren. Het is niet toegestaan uitingen van reclame en marketing achter te laten. Het is toegestaan om tijdens de schouw foto’s te maken van de ruimtes. Hier mogen geen personen op staan.

Bron: Tenderned zaterdag 6 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/321885

Info en documenten: https://s2c.mercell.com/today/64807

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 8 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *