BAM gaat provinciehuis Zuid-Holland renoveren – Aanbestedingsnieuws

BAM gaat provinciehuis Zuid-Holland renoveren

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de opdracht voor het technisch beheer en onderhoud (preventief, correctief en planmatig) van het provinciehuis in Den Haag gegund aan BAM Bouw en Techniek.

De onderhoudsovereenkomst betreft de disciplines bouwkunde, werktuigkunde, elektrotechniek en transport, zoals liften en toegangstechniek, voor de gebouwdelen A, B, D en E van het provinciehuis, inclusief terreininstallaties en de parkeergarage (> 45.000 m2 BVO) en de buitengebouwen op zeven buitenlocaties in de provincie (1.500 m2 BVO). Daarnaast biedt de overeenkomst de optie voor verduurzamings- en verbouwingsprojecten. Het hoofdgebouw van het provinciehuis (gebouw C) maakt geen deel uit van de overeenkomst. Dit bouwdeel is onlangs gerenoveerd en verduurzaamd.

De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt vijf jaar met de optie tweemaal te verlen

BAM 2023

gen voor een periode van telkens twee jaar.

Met deze overeenkomst geven provincie Zuid-Holland en BAM invulling aan de duurzame ambitie van de provincie. Dit project geeft tevens uitvoering aan BAM’s strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, gericht op duurzaamheid, industrialisatie en digitalisering.

Bij de optionele verduurzamingsprojecten is de doelstelling om een energieneutraal gebouw te realiseren en bestaat de scope in hoofdlijnen uit:

  • Het projectmatig verbeteren van de energetische prestatie van de gebouwen, al dan niet in combinatie met planmatige vervangingen en/of huisvestingsprojecten.
  • Het aanpassen en/of vervangen van gevels, kozijnen, isolatie, elektrotechnische, werktuigkundige, regeltechnische en transportinstallaties.
  • Verbouwingsprojecten om de gewenste huisvestingsfunctionaliteit te bieden. Te denken valt aan onder meer het herinrichten van kantoren, vergaderzalen, restaurant, parkeergarage en archieven.

Het beperken van grondstofgebruik, het maximaliseren van hergebruik en het verhogen van de gebruikswaarde van reststromen staan centraal in de werkzaamheden van BAM Bouw en Techniek.

Zie verder:

Bam, 23 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *