Marktconsultatie digitale en fysieke klantpost WMD en WBGR Drinkwater – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie digitale en fysieke klantpost WMD en WBGR Drinkwater

Foto: Pexels.com

Als onderdeel van de voorbereiding op een openbare Europese aanbesteding ‘printen, matchen, couverteren en bezorgen van digitale en fysieke klantpost’ hebben WMD en WBGR besloten om voorafgaand een marktconsultatie te houden. Tijdens de marktconsultatie worden inhoudelijke vragen gesteld. WMD en WBGR zullen de verkregen informatie van de geconsulteerde marktpartijen gebruiken bij het opstellen van het aanbestedingsdocument.

De marktconsultatie wordt op dinsdag 16 januari 2024 georganiseerd in Assen. Hiervoor willen wij u vragen om de hele dag vrij te houden. De bedoeling is om ongeveer 1 uur tot 1,5 uur in gesprek te gaan met iedere geïnteresseerde partij. De vragenlijst voor de marktconsultatie ontvangt u na aanmelding. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst vooraf invult, zodat het verdiepende gesprek aangegaan kan worden. Indien u wenst deel te nemen aan de marktconsultatie, ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 10 januari 2024 uw aanmelding per mail via inkoop@wmd.nl. Vermeld bij uw aanmelding de volgende
gegevens:
• Naam organisatie, én;
• Naam aanwezige personen.
Uiterlijk donderdag 11 januari 2024 ontvangt u de definitieve uitnodiging per mail.

Vanuit de waterbedrijven worden er per kwartaal ruim 500.000 documenten verstuurd. Hierbij moet gedacht worden aan diverse types facturen en andere uitingen. Hiervan wordt ongeveer 80% via de email verstuurd en ongeveer 20% via de post. We versturen viermaal per jaar een voorschot waarvan één gezamenlijk met een jaarrekening. De zwaartepunten voor het versturen liggen in de maanden december/januari, april, juli en oktober. We versturen diverse soorten documenten, namelijk:
• Aanmaningen
• Leegstandbrieven
• Betalingsregelingen
• Facturen
• Welkomstbrieven
• Verzamelnota’s (complexe documenten met veel sturing)

De leverancier verzorgt de bestelling van enveloppen op basis van een opdracht van de opdrachtgever. De leverancier beschikt over een goedkeuringsmechanisme voor verzending, wat de opdrachtgever zelf kan bedienen. De leverancier verzorgt de iDeal betalingsmogelijkheid voor de klant, en voegt deze zelf aan de uiting toe. Naast de verzending naar de klant, verzorgt de leverancier een verzending naar ons archief. Deze verzending vindt plaats op basis van door ons opgestelde eisen aan bestandsformaat en naamgeving. De leverancier moet beschikken over de nodige verbindingen voor teruglevering.

Bron: Tenderned vrijdag 5 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/321910

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 8 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *