Schilderwerken en glas Fontys Hogescholen – Aanbestedingsnieuws

Schilderwerken en glas Fontys Hogescholen

Illustratie: Pixabay.com

De gevraagde dienstverlening in deze aanbesteding bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Buitenschilderwerk
  • Binnenschilderwerk
  • Kleinschalige plaatsing en reparatie van glas

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan en in de diverse gebouwen van Fontys, die verspreid zijn over Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Venlo en Sittard. De gebouwen omvatten onder meer onderwijsruimtes, kantoorruimtes, laboratoria, restaurants en sportzalen. Daarnaast is er sprake van monumentale en nieuwbouwpanden. Fontys Hogescholen heeft ervoor gekozen om de opdracht te verdelen in twee percelen. Gegadigden kunnen een aanmelding doen voor één of twee percelen. Indien een gegadigde voor beide percelen wordt uitgenodigd voor de gunningsfase is hij gerechtigd om op beide percelen in te schrijven. In dat geval dient hij bij inschrijving duidelijk te maken welk perceel zijn voorkeur heeft. Inschrijvers kunnen slechts één perceel gegund krijgen.

Perceel 1 geldt de gebouwen in Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Venlo en Sittard ( 84.500 m2 en 11 gebouwen) en perceel 2 geldt de gebouwen in Tilburg (36.500 m2 en 5 gebouwen).

De Overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, met driemaal een optie tot verlenging van één jaar. Voor beide percelen heeft de overeenkomst een looptijd van drie jaar, met driemaal een optie tot verlenging van één jaar.

Bron: Tenderned 28 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181580

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *