Onderhoud beweegbare bruggen Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud beweegbare bruggen Purmerend

Kooimanbrug. Foto: Google Streetview

Met deze aanbesteding wil de gemeente een overeenkomst sluiten met een aanbieder voor het onderhoud van de beweegbare bruggen (kunstwerken). Het doel van het uit te voeren onderhoud is:

 • Het in optimale staat houden van het kunstwerk
 • Het beperken van het aantal storingen
 • Inzicht krijgen in de technische staat van de constructieve- en installatieonderdelen
 • Het te allen tijde voldoen aan de machine richtlijnen
 • Het waarborgen van de veiligheid voor bedienend personeel en monteurs

De volgende bruggen (hierna: kunstwerken) behoren tot deze opdracht:
1. Beemsterbrug, elektromechanische basculebrug, lokaal bediend
2. Wheermolenbrug, elektromechanische basculebrug, lokaal bediend
3. Kooimanbrug, hydraulische ophaalbrug, op afstand bediend vanaf de Wheermolenbrug
4. Jan Blankenbrug, elektromechanische basculebrug, drie brugvallen, lokaal bediend
5. Melkwegbrug, dubbele draaibrug, op afstand bediend vanaf de Jan Blankenbrug
Het zijn dus vijf beweegbare kunstwerken en twee daarvan worden op afstand bediend.

De volgende werkzaamheden maken tenminste deel uit van de opdracht:

 • Onderhoud volgens onderhoudslijsten
 • Visuele inspectie
 • Reinigen brugkelder vloer en vuilwaterput
 • Verwijderen van nesten ed.
 • Reinigen constructie (beton en metselwerk), brugval (inclusief afvoergoten) en remmingswerken
 • Inspectie van de installaties (Conform NEN3140) en constructies beton en metselwerken (conform NEN2767)
 • Opstellen onderhoudsrapportage inclusief aanbevelingen na uitvoering beurt
 • 3x per jaar overleg (over onderhoudsrapportage, verbeter voorstellen enz)

De inspectie wordt uitgevoerd aan de volgende onderdelen: Boogbrug, Draaibruggen, Val, Aanbruggen, Brugkelders, Remming boven de waterlijn, Verkeerskundige installaties ( scheepvaart ), Verkeerskundige installaties ( landverkeer ), Aandrijving, Elektrotechnische installatie, Camera systemen, Besturing, Lessenaar, Mechanische installatie, Slagboominstallaties, Opleggingen en het Brugwachters huisje. 

De hoofdactiviteiten inspectie en onderhoud, indien nodig, wordt uitgevoerd in vier momenten verdeeld over een jaar:

 • Visuele inspectie in de winter;
 • Groot onderhoud in het voorjaar;
 • Visuele inspectie in de zomer;
 • Klein onderhoud in het najaar.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2021 en de overeenkomst eindigt alsdan op 1 januari 2022. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst drie keer met één jaar te verlengen.  De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europees niet-openbare procedure.  Bij de niet-openbare aanbestedingsprocedure gaat aan het indienen van een aanbieding een  selectiefase vooraf. Gedurende de selectiefase kunnen alle geïnteresseerden (gegadigden) een verzoek tot deelneming aan de aanbesteding doen. De verzoeken worden door de gemeente beoordeeld. De gemeente selecteert maximaal 5 partijen, die vervolgens worden uitgenodigd een inschrijving te doen

Bron: Tenderned 1 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204111

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *