Onderhoud asfaltverharding Gooise Meren – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud asfaltverharding Gooise Meren

asfalt
Foto: Pixabay.com

De gemeente Gooise Meren is gelegen in de regio Gooi- en Vechtstreek en heeft een oppervlakte van ruim 73 vierkante kilometer, waarvan bijna de helft wordt ingenomen door water. Nationale bekendheid genieten het Naardermeer, het Muiderslot en de vestingwerken van Naarden. Het onderwerp van deze aanbesteding betreft het onderhoud asfaltverharding van gemeente Gooise Meren. De scope van de overeenkomst betreft:
– Groot onderhoud uitvoeren aan asfaltverharding
– Klein onderhoud uitvoeren aan asfaltverharding.
Het onderhoud aan elementenverharding en calamiteiten zijn geen onderdeel van de scope. De geraamde waarde van de overeenkomst is €1.000.000,- ex btw per jaar. De totale maximale omvang van de overeenkomst is daarmee € 4.000.000,- ex btw over de maximale lengte van de overeenkomst.

De aanbestedende dienst wil een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de duur van twee jaar met twee mogelijke verlengingen van elk één jaar. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is 3 november 2022.
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats ten aanzien van de wijze van contractuitvoering. Opdrachtgever gunt de opdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij gekozen is voor de methodiek gunningsmethodiek gunnen op waarde.

Bron: Tenderned dinsdag 9 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269430

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *