Kadeverbetering Zwet- en Groote Blankaartpolder – Aanbestedingsnieuws

Kadeverbetering Zwet- en Groote Blankaartpolder

Kaart: © Hoogheemraadschap van Rijnland

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding wordt uitgevoerd langs de N206 tussen Stompwijk en Zoeterwoude en heeft tot doel dat de kade voldoet aan de gestelde eisen qua stabiliteit en hoogte.
De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:
– Voorbereidende werkzaamheden
– Coördinerende werkzaamheden met aannemer van Stedin
– Verzorgen van verkeersmaatregelen in overleg met Provincie
– Ophogen kade
– Vervangen van beschoeiing
– Verwijderen en terugplaatsen bestrating en maaiveld inrichting
Het gehele werk moet opgeleverd zijn op 1 augustus 2023.

Deze aanbesteding van Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft tot doel één opdrachtnemer te contracteren. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft aangeboden op basis van:
– Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Naar verwachting worden hierbij ten minste de volgende gunningscriteria gehanteerd:
• Plan van Aanpak
o Planning en fasering
o Omgevingsmanagement
▪ Veiligheid (waaronder verkeersveiligheid)
o Coördinatie K+L
• Niet fossiele, duurzame brandstof

Bron: Tenderned dinsdag 9 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269471

 

1 thought on “Kadeverbetering Zwet- en Groote Blankaartpolder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *