Schoonmaak parkeergarages gemeente ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak parkeergarages gemeente ‘s-Hertogenbosch

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De opdracht in deze aanbesteding betreft het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden op diverse parkeerdekken in meerdere parkeergarages binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. De inschrijver zorgt voor eigen apparatuur zoals schrob/veegmachine, transport, het juiste schoonmaakmiddel, schoonmakers en eigen materialen. Er is sprake van één perceel voor deze aanbesteding. Hiervoor is gekozen omdat het allen parkeergarages in ’s-Hertogenbosch betreft en enkel het aantal vierkante meters en frequentie
verschilt. De werkzaamheden zijn, zoals eerder genoemd, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om die reden is gekozen voor één perceel en is er geen sprake van onnodige clustering.

De omvang van de opdracht is het inzetten van onderhoudsmedewerkers en materiaal van inschrijver
voor het schoonmaken van parkeerdekken in de parkeergarages van gemeente ’s-Hertogenbosch o.b.v. de oppervlakten en frequenties zoals onderstaand:

Wolvenhoek 11.480 m2
Keizerstraat 4.500 m2
Stationsplein 7.920 m2
Visstraat 3.900 m2
St. Joseph 5.340 m2
Paleiskwartier 24.000 m2
St. Jan 30.920 m2
Deutersestraat 0 t/m 3 22.581 m2
Deutersestraat bovendek 7.527 m2
Totaal 118.168 m2
Voor de locatie Deutersestraat geldt het volgende:
• Het bovendek vraagt om een ander onderhoud dan de overige parkeervoorzieningen omdat het direct blootgesteld is aan weersinvloeden. Daarom is hier de combinatie van vegen/schrobben niet toereikend en wordt alleen geschrobd.
• De aanneemsom voor dekken 0 t/m 3 is gebaseerd op de eenheidsprijs in lijn met de overige parkeervoorzieningen. Daarbij wordt de begane grond niet geschrobd vanwege klinkerverharding.
• De frequentie is vastgesteld op basis van inschatting. Deze frequentie kan in onderling overleg aangepast worden.

De eisen aan de werkzaamheden horende bij deze aanbesteding bestaan uit:
– Machinaal vegen/schrobben van parkeerdekken (indien nodig nat) met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen welke de coating niet aantast.
– Wekelijks plateau’s handmatig schoonhouden en roet verwijderen (bij slagbomen, betaalautomaten en varkensruggen).
– Wekelijks schoonhouden vloeren en pilaren: onder andere het ontdoen van stof (m.n. zomer), verwijderen van eventueel ijs en/of sneeuw, schoonmaakwater opzuigen/dweilen, spinraggen en blad (natuurlijk afval).
– Schoonhouden van plafonds in garages (spinnenraggen ed.)
– Verwijderen van olie of andere lekkende vloeistoffen verwijderen.

Het ledigen van prullenbakken, trappenhallen, glasbewassing en reinigen van sanitaire ruimten en kantoorruimtes maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding. De opdracht betreft een overheidsopdracht voor het schoonmaken van parkeerdekken in de parkeergarages van gemeente ’s-Hertogenbosch. De af te sluiten overeenkomst gaat in op 1 juni 2023 en heeft een initiële looptijd van vijf jaar. Na het verstrijken van de initiële looptijd kan de overeenkomst optioneel eenzijdig door de gemeente worden verlengd met maximaal vijf periodes van één jaar. De beoordeling van de geldige inschrijvingen vindt plaats op basis van laagste prijs omdat er geen ander onderscheidend vermogen is dan de prijs.

Bron: Tenderned woensdag 22 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289349

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *