Onderhandse Binnenhof renovatie nu nog transparanter – Aanbestedingsnieuws

Onderhandse Binnenhof renovatie nu nog transparanter

De opdracht voor de renovatie van het Binnenhof is vanwege het belang ervan voor de nationale veiligheid onderhands gegund. Niettemin zijn veel stukken van de aanbesteding bekend gemaakt. Vandaag publiceert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een nieuwe set van documenten over de Binnenhofrenovatie. Naast verslagen van het kwaliteitsteam en ontwerpdocumenten zijn bijvoorbeeld ook cultuurhistorische onderzoeken in te zien.

Het kwaliteitsteam Binnenhofrenovatie bestaat uit onder meer architecten, RVB’ers en andere relevante experts. Onder leiding van voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade kwam het kwaliteitsteam in 2021 bijeen om renovatieplannen en -ontwerpen te bespreken. De verslagen van het kwaliteitsteam Binnenhofrenovatie over 2021 zijn nu openbaar. Sinds 1 september 2021 is Francesco Veenstra rijksbouwmeester en de nieuwe voorzitter van het kwaliteitsteam. Hij rapporteert aan de programmadirecteur Binnenhofrenovatie van het Rijksvastgoedbedrijf, Marc Unger.

©Rijksvastgoed 2021

De stuurgroep Binnenhof is een toezichthoudend overleg dat zich buigt over collectieve en complex overstijgende onderwerpen. Het overleg bestaat uit de gebruikers van het Binnenhof, het RVB en experts op het gebied van financiën, veiligheid en beveiliging. En daarnaast de rijksbouwmeester en de programmadirecteur Binnenhofrenovatie. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Alexander Pechtold. Gepubliceerd wordt de besluitenlijst van de bijeenkomst, zoals aangekondigd in een eerdere voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. De voorzitter van de stuurgroep Binnenhof rapporteert via het Rijksvastgoedbedrijf aan de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In verschillende gebouwen van de Tweede Kamer is kleuronderzoek uitgevoerd. En onderzoek naar afwerking van het interieur. In sommige gebouwen zijn wel meer dan 10 kleurlagen aangetroffen op muren en houtwerk. In de Eerste Kamergebouwen zijn vooral de historische afwerkingen van de stucplafonds onderzocht. In de onderzoeksrapporten wordt ook ingegaan op hoe de gebouwen vroeger ingedeeld waren.

Onderzoeksbureau Terra Nostra deed in 2020 en 2021 onderzoek naar de staat van de bomen op het Binnenhof. De resultaten van deze zogenoemde Bomen Effect Analyses (BEA) zijn terug te lezen in drie rapportages.

Het programmateam van de Binnenhofrenovatie raadpleegt de challengeboard voor advies over de strategie rond inkoop- en contractmanagement en de werking van contracten in de uitvoeringsfase van de renovatie. Het RVB is verantwoordelijk om de adviezen over inkoop en contract af te wegen tegen andere invalshoeken, zoals kosten en planning van de renovatie. Ook worden de belangen afgewogen, zoals die van gebruikers van het Binnenhofcomplex en van bewoners en ondernemers in de omgeving van het Binnenhof.

NDR:

De redactie van Aanbestedingsnieuws valt toch wel een paar dingen op. Allereerst maar het ordentelijk proces. geen mislukkingen, geen budgetoverschrijdingen tot nu toe ten minste. Duidelijke verantwoordelijkheden, hoe anders met het parkeergaragedebacle. Geen gezeur over drempels. Maar dat zo veel ruimte is ingericht voor een zorgvuldig werk door ook onderaannemers een deel van de opdracht te gunnen, is misschien nog wel het meest opmerkelijk. Een kleuronderzoek. Historische afwerkingen op stucplafonds. Een Bomen Effect Analyse. Onmisbaar in elk groot ruimtelijk project. Hoe vaak maak je dat nu nog mee. Hoe kan dat? Is het doordat je aannemers niet vastpint op een raming die vrij vroeg in het proces is opgesteld? Is het doordat de aannemers vrij kunnen onderhandelen over speelruimte met de onderaannemers en makkelijk de opdracht kunnen vragen uit te breiden? Is het omdat er geld overblijft als alle administratieve tijd aan indirecte uren sterk wordt beperkt? ,We hebben wel 100 ideeën. Wat zouden de aanbestedingsexperts er toch van vinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *