Ombouw KMA warmtenet Breda – Rijksvastgoedbedrijf. – Aanbestedingsnieuws

Ombouw KMA warmtenet Breda – Rijksvastgoedbedrijf.

Foto: © Defensie.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf wil een warmtenet leggen op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Het werk In deze aanbesteding omvat:
– Het aanpassen van de binneninstallaties t.b.v. het aansluiten op het warmtenet;
– Het gefaseerd aansluiten van diverse gebouwen op het warmtenet;
– Het verwijderen en afvoeren van CV-ketels, gasleidingen en dergelijke.

Gebouw F, G en H op het terrein van de KMA zijn al aangesloten op het ontvangstation van de stadsverwarming in ruimte K08 van gebouw F. Momenteel zorgt de centrale pomp van gebouw F voor de circulatie van het water over de TSA’s van de warmteleverancier. In dit project wordt de installatie uitgebreid zodat alle gebouwen van de KMA (m.u.v. gebouw S1) warmte ontvangen vanaf het ontvangststation. Daarvoor worden in ruimte K08 pompen geplaatst.  Torengebouw F wordt opnieuw aangesloten in ruimte K08 met een TSA. Gebouw G en H zitten reeds aangesloten op de verdeler van gebouw F. De gebouwen D, B1, J, K en L krijgen een TSA met bijbehorende appendages. De gebouwen E1 en A hebben reeds een TSA. In gebouw E1 worden de benodigde appendages voorzien. In gebouw A zijn alle benodigde appendages al voorzien. Gebouw A krijgt momenteel warmte van gebouw E1. De terreinleiding die nu gebouw A voedt vanuit E1 wordt in de nieuwe situatie hergebruikt en voedt dan gebouw E1 en A d.m.v. een inkoppeling op het nieuwe warmtenet. Geb W krijgt geen TSA maar wordt aangesloten op de installatie van gebouw B. Bovenstaande gebouwen krijgen allemaal een zogenaamde Energyvalve (regelklep met ingebouwde debietmeter en temperatuuropnemers). Via Modbus en een draadloos LoRaWAN net werk worden gegevens uitgewisseld tussen de Energyvalves zodat de belangrijkste gegevens van de warmtelevering per gebouw gemonitord
kunnen worden vanuit de nieuwe regelinstallatie in ruimte K08. De warmtelevering van gebouw D, W en K wordt via deze regelinstallatie en het LoRaWAN netwerk ook gestuurd. Gebouw S1 krijgt een warmtepompinstallatie ter vervanging van de cv-ketel. De diameters van de leidingen, appendages en de capaciteit van de pompen zijn bepaald en vastgesteld, de aannemer hoeft hiervoor geen berekeningen uit te voeren. Verder wordt verwezen naar het gestelde in het bestek. Het werk moet opgeleverd worden in een tijdsbestek van tien maanden. 

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor een bezoek aan de locatie door uiterlijk voor 18 maart 2022, 12.00 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient te worden vermeld:
– de bedrijfsnaam;
– de voor- en achternaam;
– geboortedatum en geboorteplaats;
– type ID en ID-nummer van de personen die het bezoek aan de locatie namens de onderneming zullen bijwonen.
Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Het bezoek van de locatie vindt plaats op 24 maart 2022 om 10.00 uur.
Locatie:
KMA Breda
Kraanstraat 4
4811 XW Breda

De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het per 1 juli 2020 gewijzigde ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657. Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver waaraan opdracht kan worden verstrekt. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis
van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned maandag 7 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254400

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *