Levensduursverlengende maatregelen openbare ruimte 2022-2025 Eijsden-Margraten – Aanbestedingsnieuws

Levensduursverlengende maatregelen openbare ruimte 2022-2025 Eijsden-Margraten

Eijsden Margraten. Foto: ©Gemeente Eijsden Margraten

De opdrachtgever, de gemeente Eijsden-Margraten organiseert een nationale openbare aanbesteding (als bedoeld in hoofdstuk 2 ARW 2016). Op deze aanbesteding is, voor zover daarvan in dit bestek niet van wordt afgeweken, het ARW 2016 van
toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen het ARW 2016 en de aanbestedingsstukken, inclusief de nota’s van inlichtingen, prevaleren de aanbestedingsstukken.

De werkzaamheden volgens deze aanbesteding betreffen het uitvoeren van:
+ Het verwijderen en aanbrengen van bitumineuze verhardingen in het kader van levensduurverlengende maatregelen (groot onderhoud);
+ Het verwijderen en aanbrengen van straatwerk, herstellen / aanbrengen trottoir- en opsluitbanden en aanbrengen grasbetontegels in het kader van levensduurverlengende maatregelen (groot onderhoud);
+ Aanbrengen getrokken betonbanden als kantopsluiting inclusief bijkomende werkzaamheden;
+ Grondwerk tbv cunetten en funderingen;
+ Op hoogte stellen en vervangen van putranden, kolken en/of straatpotten;
+ Het verwijderen en aanbrengen bebording en markering;
+ Het samen met de opdrachtgever uitwerken van levensduurverlengende maatregelen, hiertoe behoort zowel het ontwerpen/voorstellen van maatregelen, uitvoeren tekenwerk (tbv ontwerp en uitvoering);
+ Voeren van omgevingsmanagement met als doel ontzoorging van de opdrachtgever;
+ Het verrichten van bijkomende werkzaamheden, inclusief alle hierbij voortkomende werkzaamheden binnen de werkgrenzen van het perceel zoals verwoord in de raamovereenkomst. 

De looptijd van dit raamcontract is vanaf gunning in april/mei 2022 tot en met maart/april 2023 met mogelijke verlengingen van twee maal één jaar in 2023/2024 en 2024/2025 bij gebleken tevredenheid van de opdrachtgever met het uitvoeren van de vier kerncompetenties binnen dit werk. Indien een of meerdere hiervan niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd kan de opdrachtgever afzien van verlenging. Gunning vindt plaats aan de inschrijver met de laagste prijs. 

Bron: Tenderned maandag 7 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254339

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *