Onderhoud sportvelden Smallingerland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud sportvelden Smallingerland

Foto: Pexels.com

het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Smallingerland heeft een aanbesteding laten uitschrijven voor het onderhoud van de natuurgrassportvelden in de gemeente Smallingerland. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhoud van natuurgras sportvelden, grasstroken en groenstroken op twaalf sportcomplexen.
Tot het werk behoren:
a. opruimwerkzaamheden;
b. maaiwerkzaamheden;
c. bestrijden van ongedierte;
d. bezandings en bemestingswerkzaamheden;
e. toplaagen grondbewerkingen;
f. onderhoud drainagesystemen;
g. onderhoud groenstroken.

Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft de opdrachtgever de intentie de overeenkomst op 1 juni 2022 in te laten gaan. Het bestek is opgesteld voor een contractperiode van twee jaar en zeven maanden (van 1 juni 2022 t/m 31 december 2024). De opdrachtgever kan de overeenkomst optioneel verlengen met maximaal twee perioden van twee jaar.
Voor de uitvoering van deze opdracht heeft de gemeente Smallingerland een uitvoeringsbudget beschikbaar van €500.000,- exclusief btw voor de contractperiode van twee jaar en zeven maanden. Randvoorwaarde voor een geldige aanbieding is dat de aanbieding het vastgestelde uitvoeringsbudget niet overstijgt. Het indienen van een hogere prijs heeft tot gevolg dat de inschrijving wegens ongeldigheid terzijde wordt gelegd. Het RAW bestek op basis van de UAV 2012, bestaat uit twee percelen;
– Perceel 1 – Beeldbestek;
– Perceel 2 – RAW-Raamovereenkomst.
Er dient op beide percelen te worden ingeschreven. Indien de opdracht wordt gegund, worden beide percelen gezamenlijk gegund aan één inschrijver.

De gemeeente volgt met deze aanbesteding de openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW 2016.
Er wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (PBKV).

Bron: Tenderned zondag 6 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254250

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *