Nuon levert restwarmte aan regio Leiden – Aanbestedingsnieuws

Nuon levert restwarmte aan regio Leiden

Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon hebben een overeenkomst getekend voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio, ook bekend als de Warmtelevering Leidse Regio (WLR). Daarmee wordt het mogelijk om een flinke stap te maken richting een aardgasvrij Leiden, met stadswarmte voor 13.000 huishoudens en 200 bedrijven. Op dit moment worden uitbreidingsmogelijkheden onderzocht in Leiden Zuidwest en het Stationsgebied.

Voor de levering van restwarmte aan Leiden wordt een warmtetransportleiding aangelegd. In de verdere uitwerking van de warmtetransportleiding wordt gekeken naar mogelijke kansen voor aansluitingen van andere projecten of bedrijven langs het tracé van Rotterdam naar Leiden. De provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam, sinds begin dit jaar verenigd in de Warmtealliantie Zuid-Holland, lanceerden dit voorjaar een plan voor een regionaal warmtesysteem: een hoofdinfrastructuur met onafhankelijk netbeheer waar alle partijen warmte aan kunnen leveren en van kunnen afnemen.

© RVO 2014

Via distributiebedrijven gaat de warmte uiteindelijk naar huishoudens, tuinders en bedrijven. De Warmtealliantie ziet voldoende kansen om circa 500.000 huishoudens en een deel van het kassengebied aan te sluiten op een regionaal warmtesysteem. Daarmee wordt op jaarbasis ruim 1 miljoen ton CO2-reductie bereikt.

De bedoeling is om bestaande leidingen te bundelen in een grootschalig, open netwerk in Zuid-Holland, deze aanpak bevindt zich in de ontwikkelingsfase. Met warmte uit de industrie in de haven van Rotterdam maar ook uit geothermie-bronnen en biogas streeft de Warmtealliantie Zuid-Holland naar een brede inzet van verschillende bronnen.

Zie eerder:

Warmteallliantie Zuid-Holland ontwikkelt warmtenet Rotterdamse haven

https://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/rotterdam-verwarmt-leiden/600/

Zie ook over de aanbestedingsplicht van zulke warmtenetten:

https://www.pianoo.nl/document/5384/aanbesteding-collectieve-energievoorziening-handreiking-deskstudie :

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/artikelaanbestedenvancollectievewarmte-enkoudenettenseptember2011.pdf (concludeert dat de aanleg van het net zelf niet de warmte is en daarom van ondergeschikt belang, en niet hoeft te worden aanbesteed)

en ook de handreiking van RvO die concludeert dat zulke warmtenetten gewoon moeten worden aanbesteed:

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/03/Handreiking%20Instrument%20Aanbesteding.pdf

en

https://www.rvo.nl/sites/default/files/Aanbesteden.pdf

en zie ook een vroegtijdig beëindigde aanbesteding van de “backbone” voor een dergelijk Warmtenet van de gemeente Hengelo (2015):

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/0105a660f04c850703d72af133771dc1

en een recentere van de gemeente Groningen (2017):

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/4e97184485a0d6779b2b542ee85e19b8/cid/570316

en voor meer informatie over de aan te bouwen centrale:

http://www.ieexperts.nl/future-heat-leiden/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *