Notuleerdiensten t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen – Aanbestedingsnieuws

Notuleerdiensten t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen

Foto: pixabay.com

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)  heeft een overeenkomst voor notuleerdiensten met Moneypenny.nl B.V. De overeenkomst met deze huidige opdrachtnemer loopt af op 30 november 2022. De scope van deze opvolgende aanbesteding bestaat uit de volgende notuleerdiensten:
1. Beknopt samenvattend verslag;
2. Uitgebreid samenvattend verslag;
3. Woordelijke verslaglegging;
4. (Sfeer-) impressie;
5. Uitwerken geluidsopname (waarbij voor een type verslag wordt gekozen als bedoeld onder van 1,2 of/en 3).

Type notuleerdienst 1 en 2 worden waarschijnlijk het meest afgenomen. Een exacte verhouding is niet op voorhand te geven. De notuleerdiensten worden, op dit moment, hoofdzakelijk uitgevoerd op kantoorlocaties van DJI in Den Haag, Utrecht
en Zeist. Vergaderingen/overleggen kunnen ook op andere locaties plaatsvinden. Notuleerdiensten dienen zowel via een digitaal platform van opdrachtnemer als per e-mail te kunnen worden aangevraagd. Politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op het functioneren van de organisatie van opdrachtgever. Gedurende de periode van de overeenkomst kunnen er veranderingen plaatsvinden. Opdrachtnemer reageert hierop adequaat en houdt rekening met wijzigingen (dit kan een daling maar ook een stijging betekenen) in afname van het aantal notuleerdiensten en/of het aantal locaties gedurende de gehele looptijd, inclusief eventuele verlengopties, van de overeenkomst.

Het doel van deze openbare aanbesteding is om een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor de in aanbestedingsstukken gespecificeerde dienstverlening. De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest
voordelige Inschrijving’ (EMVI) aan de hand van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Er wordt een overeenkomst gesloten voor de duur van twee jaar. De overeenkomst heeft een eenzijdige optie voor de opdrachtgever om de overeenkomst met tweemaal
maximaal twaalf maanden te verlengen. De aanbestedende dienst wil met de af te sluiten overeenkomst het volgende de
volgende doelen behalen:
– Een betrouwbare dienstverlening;
– Kwalitatief hoogstaande notulen.

Het IUC DJI streeft ernaar de opdracht conform de planning te gunnen. Ingangsdatum voor de overeenkomst is voorzien op 1 december 2022. De periode vanaf gunning tot aan de ingangsdatum van de overeenkomst geldt als implementatie periode. Van de huidige opdrachtnemer en de nieuw te contracteren opdrachtnemer wordt verwacht dat deze gedurende de implementatie waar nodig samenwerken en zorgdragen voor een onverstoorde dienstverlening aan de organisatieonderdelen van DJI.

Bron: Tenderned donderdag 5 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/26077

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *