Afvalinzameling Veiligheidsregio Noord Holland Noord – Aanbestedingsnieuws

Afvalinzameling Veiligheidsregio Noord Holland Noord

Foto: pexels.com

In het jaar 2022 eindigt voor Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VRNHN)  haar huidige overeenkomst voor afvalinzameling met de huidige dienstverlener. Om in 2022 een nieuwe overeenkomst voor afvalinzameling te realiseren
heeft VRNHN besloten deze nieuwe overeenkomst door middel van deze aanbestedingsprocedure tot stand te laten komen.
De opdracht betreft het vanaf 01 augustus 2022 inzamelen van (bedrijfs)afval op de locaties van VRNHN, een en ander inclusief het ter beschikking stellen van de benodigde inzamelmiddelen en de verwerking van het ingezamelde afval.
VRNHN is vanwege bovenstaande van plan om conform een Europese openbare aanbestedingsprocedure met één partij een overeenkomst te sluiten voor het verzorgen van de gevraagde dienstverlening.

De scope van deze aanbesteding is als volgt:
– het inzamelen van (bedrijfs)afval op locaties van VRNHN.
De diverse locaties, afvalstromen, type benodigde inzamelmiddelen en ledigingsfrequenties zijn te vinden in het ‘prijzenblad’ . De gegevens zoals opgenomen op het prijzenblad betreffen een weergave van de huidige situatie. VRNHN is een dynamische organisatie, dit betekent dat toekomstige mutaties (bijvoorbeeld een afname of toename in locaties waar afvalinzameling door
de opdrachtnemer dient plaats te vinden) binnen de organisatie VRNHN die een weerslag hebben op de opdracht, onderdeel uit maken van de scope van de te sluiten overeenkomst. De omvang van de opdracht bedraagt op basis van historische gegevens is ca. €232.000,- exclusief btw over een periode van vier jaar. Met nadruk wordt er door de aanbesteder op gewezen dat aan deze historische omvang geen rechten kunnen worden ontleend. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één partij voor het verzorgen van de gevraagde dienstverlening. De overeenkomst kent een vaste initiële looptijd van twee jaar met twee opties om te verlengen, telkens voor een aansluitende periode van twee jaar.  De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 11 juli 2022 waarna de opdrachtnemer een periode van ca. drie weken heeft voor implementatie zodat de door hem te verzorgen dienstverlening per 01 augustus 2022 volledig operationeel is. Het gunningcriterium betreft ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) die wordt vastgesteld op basis van ‘de laagste prijs’.

Bron: Tenderned woensdag 4 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260509

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *