Noord-Holland: willekeur bij ministerie LNV bij verdeling natuursubsidie – Aanbestedingsnieuws

Noord-Holland: willekeur bij ministerie LNV bij verdeling natuursubsidie

De minister voor Natuur en Stikstof vroeg de provincie in 2023 om projecten in te dienen die op de korte termijn bijdragen aan het herstel van de natuur. Noord-Holland diende 7 van deze zogenaamde koplopersprojecten in. De aanvraag bedroeg 80 miljoen euro. Het ging onder andere over het aanleggen van een natuurgebied in Waterland-Oost, de verstuiving van duinen in Bergen en het planten van bos. Ook richtte de provincie zich op het beperken van stikstofuitstoot en verder verduurzamen van de landbouw door innovaties te testen op boerenbedrijven.

Tijdens het Kamerdebat over de begrotingswijziging, stuurde het ministerie van LNV eindelijk een overzicht van beschikbaar budget per provincie. Daaruit bleek dat voor Noord-Holland slechts 12 miljoen euro beschikbaar is. Er staan al veel projecten klaar waar provincies en hun gebiedspartners mee aan de slag willen gaan. Zonder gelden dreigt stilstand in de gebieden en dat doet afbreuk aan vertrouwen dat met gebiedspartners is opgebouwd.

©Noord-Holland 2024

Beemsterboer: “We hebben op verzoek van het ministerie afgelopen zomer snel projecten ingediend die snel gerealiseerd kunnen worden. Maar nu blijkt door tijdsdruk en allerlei andere omstandigheden dat LNV maar 2 van de 7 aangeleverde projecten inhoudelijk beoordeeld heeft, waardoor ons nu maar 12 miljoen in het vooruitzicht is gesteld. De overige 68 miljoen is nog niet beoordeeld, maar kan niet meer in deze begroting meegenomen worden en vertraagt dus behoorlijk.”

Bron: Noord-Holland, 15 februari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *