Haarlemmermeer zoekt ontwikkelaar woningbouw – Aanbestedingsnieuws

Haarlemmermeer zoekt ontwikkelaar woningbouw

Gemeente Haarlemmermeer heeft een aanbesteding gepubliceerd voor woningbouw. Met deze aanbesteding zoekt de gemeente een marktpartij om op de locatie Victoriapark-West (de Zuidrand) maximaal 180 woningen te realiseren en de openbare ruimte te ontwikkelen die aan de gemeente wordt teruggeleverd.

Uit de aanbestedingsleidraad:

Victoriapark-West ligt in de Zuidrand van Hoofddorp in een gebied dat volop in ontwikkeling is. De Zuidrand vormt de meest zuidelijk gelegen bebouwingsstrook van Hoofddorp. De gemiddelde breedte van de bebouwingsstrook is 50 meter, de lengte ruim 4 kilometer.
Het is een groene omgeving, tussen de Toolenburgerplas in het noorden en PARK21 in het zuiden. De Toolenburgerplas is een belangrijk recreatiegebied in Hoofddorp; PARK21 is een groot nieuw recreatiegebied van 1000 hectare tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

[…]

Het poldergrid vormt de landschappelijke drager van de locatie in aansluiting met de omgeving en is het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. De randen van de locatie Victoriapark-West vallen voor een deel samen met de oorspronkelijke dragers van Haarlemmermeer. De Bennebroekerweg, het historisch lint, aan de noordzijde van de locatie maakt deel uit van de hoofdstructuur van het poldergrid. Langs deze weg wordt een natuurzone/parkstrook gerealiseerd. De Bennebroekerweg blijft hiermee een duidelijk herkenbaar deel van het poldergrid. Aan de zuidzijde bevindt zich de Nieuwe Bennebroekerweg, een nieuwe lijn die met een doorlopende geluidswal eveneens een herkenbare lijn in het landschap is. De invulling van deze lijnen moet over de gehele lengte van de Zuidrand een continu karakter hebben.

[…]

De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor:
• bouw en woonrijp maken van het uitgeefbare gebied
• tijdige aanvraag van de nutsvoorzieningen en het reserveren van voldoende ruimte in de ondergrond conform uitgangspunten LIOR
• inrichting van de openbare ruimte van het gehele plangebied (binnen de blauwe lijn op het kaartje), zowel boven- als ondergronds

De ontwikkelaar verkoopt eventuele koopappartementen, draagt zorg voor de verhuur en het beheer van de huurappartementen (de sociale huurappartementen in beginsel via Eigen Haard) en richt eventueel een of meerdere VvE’s in voor het beheer en onderhoud van gebouwen. De gemeente selecteert in deze aanbesteding de inschrijving met de beste prijs/kwaliteitverhouding. De inschrijvingen worden beoordeeld op de hoogte van het grondbod dat de inschrijver doet en op een aantal kwaliteitscriteria.

Bron: Tenderned, 22 februari 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/327116

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *