BiZa zoekt archiveringsdiensten via CTM – Aanbestedingsnieuws

BiZa zoekt archiveringsdiensten via CTM

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aanbesteding uitgeschreven voor EA Archiefopslagruimte en bijbehorende dienstverlening via CTM/Mercell.

De huidige contracten eindigen eind 2023. Deze aanbesteding heeft tot doel om de opdracht opnieuw aan de markt aan te bieden met de intentie om per 1 januari 2024 nieuwe overeenkomsten voor archiefopslagcapaciteit te hebben afgesloten. De opdracht bij deze aanbesteding bestaat uit archiefopslag in beveiligde ruimtes en bijbehorende dienstverlening. De opdracht is opgedeeld in twee percelen namelijk: – Perceel 1. Plankopslag en bijbehorende dienstverlening; – Perceel 2. Palletopslag en bijbehorende dienstverlening. Het beoogde doel van de Aanbesteding is het per perceel sluiten van een Dienstverleningsovereenkomst met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Doc-Direkt.

Foto: © Nationaal Archief
 P1: Plankopslag en bijbehorende dienstverlening

De dienstverlening voor dit perceel bestaat uit: – Bewaren van archieven door middel van plankopslag; – Overname van bestaande archieven op huidige locatie (inhuizen); – Uitlening per opgevraagde doos of dossier; – Teruglevering en transport.

Additional information:
 Documents
 P2: Palletopslag en bijbehorende dienstverlening

De dienstverlening voor dit perceel bestaat uit: – Bewaren van archieven door middel van palletopslag; – Overname van bestaande archieven op huidige locatie (inhuizen); – Uitlening per opgevraagde doos of dossier; – Teruglevering en transport.

Bron: Tenderned, 25 februari 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/327214

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *