Herinrichting bomenwijk Waddinxveen – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting bomenwijk Waddinxveen

Bestaande situatie Bomenwijk Waddinxveen (Ieplaan) Foto: Google Streetview

De aanleiding voor de aanbesteding is de reconstructie van de Bomenwijk. Opdrachtgever heeft tot doel om de wijk beter in te richten, in samenspraak met de bewoners. De aan te besteden opdracht “Reconstructie Bomenwijk” bestaat uit aanbrengen nieuwe verhardingen, nieuw
groen, aanvullende HWA-riolering en LED-verlichting. Daarnaast wordt de indeling van de Ieplaan gewijzigd zodat deze een kwalitatief betere uitstraling krijgt.

Voor de herinrichting van de Bomenwijk is het noodzakelijk om bomen te kappen aan de Sniepweg, de Lijsterbesstraat en de Ieplaan. Hiervoor is geen kapvergunning nodig. Deze bomen worden in week 7 gerooid. Direct aanwonenden ontvangen hierover een brief.

Voor de andere bomen is een wel kapvergunning nodig. De Omgevingsdienst MIdden-Holland heeft de vergunning verleend. Als er geen bezwaar wordt ingediend tegen dit besluit, worden deze bomen ook gekapt. Omwonenden hierover meer informatie.

In april 2020 wordt bekend welke aannemer de herinrichtingswerkzaamheden gaat uitvoeren en wat de planning daarbij is. Voordat deze werkzaamheden starten, wordt er nog een informatiemarkt georganiseerd.

De opdracht in deze aanbesteding is

  • Het verwijderen en aanbrengen van verhardingen met opsluitingen ca 30.000 m2
  • Het verwijderen/aanbrengen van kolken en aansluitleidingen ca 1600 m
  • Verplaatsen lichtmasten 142 stuks

Het werk moet uiterlijk na 375 werkbare dagen worden opgeleverd

Bron: Gemeente Waddinxveen en Tenderned 5 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186890

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *