Nog weer een nieuwe inkoopplanning Rijkswaterstaat: maart 2021 – Aanbestedingsnieuws

Nog weer een nieuwe inkoopplanning Rijkswaterstaat: maart 2021

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De meest recente planning (maart 2021) is nu in te zien.

Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is een van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor veel GWW-projecten is er een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project.

De factsheets zijn beschikbaar via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn onder andere factsheets beschikbaar voor de volgende projecten: A27 Houten-Hooipolder, InnovA58, Van Brienenoordbrug, A2 Het Vonderen-Kerensheide, Renovatie Krammersluizen, Groot Variabel Onderhoud Hoofdwegennet West Nederland-Zuid 2022-2023, Groot Onderhoud bruggen Zeeland, Vervanging en renovatie A73 Roertunnel en Tunnel Swalmen, Bediening en besturing Maasobjecten en Tilburg (TB) 3 en Renovatie Princes Marijkesluis.

De inkoopplanning kent 27 nieuwe projecten die Rijkswaterstaat heeft gepland om op de markt te zetten. Opvallende nieuwe projecten zijn bijvoorbeeld Zuidasdok – Hoofdcontract Knooppunt Nieuwe Meer, prestatiecontract Uiterwaarden, Groot Onderhoud Wegen Noord-Nederland en renovatie van de Spooldersluis.

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in november 2020 is voor dertien werken de marktbenadering gestart. In het oog springende projecten daarbij zijn groot onderhoud wegen West Nederland-Zuid, de realisatie van OV & DVM Systemen (Openbaar Vervoer en Dynamisch Verkeers Management) en het prestatiecontract onderhoud Oosterscheldekering.

Bij het opstellen van de inkoopplanning heeft Rijkswaterstaat altijd te maken met onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de indicatie van het moment van marktbenadering. Meerdere projecten op de planning van maart 2021 hebben de status ‘onzeker’. De inschatting bij deze projecten is dat er een afwijking mogelijk is van meer dan 6 maanden. Op dit moment zijn er meerdere ontwikkelingen die veel onzekerheid met zich meebrengen, zoals de stikstofproblematiek, PFAS en de coronapandeepidemie.

In januari heeft de Raad van State bij de beoordeling van het Tracébesluit (TB) van de Via15 bepaald dat de manier waarop de stikstofdeposities worden berekend, opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. De consequenties van die uitspraak worden momenteel in kaart gebracht. Zolang deze consequenties nog niet helder zijn, is voor een aantal projecten op de inkoopplanning nog geen betrouwbare datum te noemen voor de start van de marktbenadering. Bij deze projecten staat bij de geplande datum start marktbenadering daarom P.M. vermeld.

Bron: Rijkswaterstaat, 4 maart 2021

Overzicht inkoopplanning maart 2021 in Excel
Overzicht inkoopplanning van alle inkoopdomeinen xlsx 246 kB / maart 2021
Inkoopplanning GWW Werken maart 2021 in PDF
pdf 278 kB / maart 2021
Inkoopplanning GWW Leveringen en diensten maart 2021 in PDF
pdf 262 kB / maart 2021
Inkoopplanning Kennis maart 2021 in PDF
pdf 255 kB / maart 2021
Inkoopplanning Informatievoorziening maart 2021 in PDF
pdf 262 kB / maart 2021
Inkoopplanning Bedrijfsvoering maart 2021 in PDF
pdf 256 kB / maart 2021
Inkoopplanning Ingenieursdiensten maart 2021 in PDF
pdf 263 kB / maart 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *