NIOD gaat Afghanistan onderzoeken – Aanbestedingsnieuws

NIOD gaat Afghanistan onderzoeken

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is bereid om wetenschappelijk en historisch onderzoek te doen naar het resultaat van 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) wordt nauw betrokken bij dit onderzoek.

Dat schrijven de ministers Kajsa Ollongren (Defensie), Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) afgelopen 20 januari in een brief aan de Tweede Kamer (kenmerk: 2022Z00880). Het beleidsvoornemen werd al eerder bekend, ook per ministeriële brief van 14 september 2021, zie hier Kamerstukken II 2020/21, 27925, 808)

De bewindslieden kiezen voor het NIOD vanwege “de ruime ervaring waarover het NIOD beschikt. Zo kan recht worden gedaan aan de langdurige inzet en het unieke karakter van de Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan.” Het NIMH wordt vanwege de aanwezige kennis nauw betrokken.

Vorig jaar september is de Kamer al geïnformeerd over het plan voor “een breed en onafhankelijk” onderzoek. Voor beide instanties kunnen beginnen, wordt wel nog gekeken of de onafhankelijkheid, objectiviteit en verifieerbaarheid valt te garanderen.

Het onderzoek naar 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan staat los van het onderzoek naar de evacuaties vanuit dat land, die vorig jaar plaatsvonden. Die onderzoekscommissie zou onder leiding staan van oud-Defensieminister Frank de Grave. Hij trok zich later terug. Er is nog geen nieuwe voorzitter.

Bron: Defensie, 20 januari 2022

NDR: De redactie van Aanbestedingsnieuws vraagt zich af waarom de gunning in de beleidsstukken wordt bekendgemaakt, nu dat er kennelijk geen aanbesteding voor de historische onderzoeksopdracht is uitgeschreven. Waar moet het op deze manier heen met de middenstand. Aanbestedingsnieuws kent zo al 2 werkeloze historici. Heeft het NIOD een monopolie op historisch onderzoek?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *