Realistisch oefenen Veiligheidsregio Hollands Midden – Aanbestedingsnieuws

Realistisch oefenen Veiligheidsregio Hollands Midden

Foto: Pixabay.com

Aanleiding van deze aanbesteding is de behoefte om op korte termijn alle ploegen van VRHM (circa 164 ploegen, circa 1100 medewerkers) een dag onder realistische omstandigheden te laten oefenen met verschillende scenario’s. Het belangrijkste doel van deze oefeningen is dat alle deelnemers (vernieuwde) kennis, inzicht en vaardigheden opdoen in methodiek en systematiek van de vaardigheden rondom brandbestrijding.

De te contracteren leverancier dient de volgende zaken te verzorgen:

  • Het organiseren en faciliteren van een oefenprogramma op een hout gestookt oefencentrum gericht op het (bij) scholen van de deelnemers op de basisprincipes van brandbestrijding en regionale werkinstructies onder realistische omstandigheden.
  • Het voor iedere ploeg op de oefendag verzorgen van elementaire en inzetoefeningen in teamverband met als onderwerp brandbestrijding in het algemeen en gebouwbrandbestrijding in het bijzonder.
  • Verzorgen van de hele dag. Van o.a. ontvangst, lunch t/m evaluatie en afsluiting.
  • Het leveren van ondersteuning bij de oefeningen door inzet van personen die bekwaam en vaardig zijn in het faciliteren en begeleiden van oefeningen onder realistische omstandigheden en kennis hebben van de afspraken met en wensen van VRHM. De oefeningen zijn een maatwerkprogramma voor VRHM, worden thematisch ingedeeld naar de behoefte van de VRHM en zijn modulair opgebouwd. Het programma wordt (per ploeg) in overleg met de VRHM vooraf opgesteld en uitgewerkt. Iedere ploeg oefent een hele dag (van circa 9.00 tot 17.00) met lunch en kan minimaal 5 scenario’s beoefenen.

Een oefendag wordt in de regel met 2 TS’en en 14 mensen (dus 2 teams) gevolgd. Deze volgen los van elkaar het programma, maar het doen van een gezamenlijke (laatste) oefening behoort tot de mogelijkheden.
Een oefendag is voor circa 75% op een zaterdag. Het exacte af te nemen aantal oefendagen zal kort na gunning worden afgestemd. VRHM dient indien gewenst een beperkt aantal ploegen (circa 15 tot 25 van de circa 164) buiten deze aanbesteding te kunnen laten oefenen op een oefencentrum niet van de gecontracteerde opdrachtnemer. De inhoud van de oefeningen moeten aansluiten op de huidige les- en leerstof van het IFV, regionale procedures en werkinstructies van de VRHM en het niveau van de deelnemers.

Indien VRHM tevreden is over de gecontracteerde dienstverlener en over de geleverde faciliteiten en diensten, kan VRHM (een aantal van de) toekomstige oefeningen eveneens bij opdrachtnemer onder brengen. Deze oefeningen zullen een later gezamenlijk te bepalen inhoud kennen maar in de kern vergelijkbaar zijn met de nu voorliggende opdracht. Ook het exacte aantal per periode zal later bepaald worden. Dit betreft aanvullende oefeningen tot zes jaar na gunning van de nu voorliggende opdracht. Voor deze oefeningen gelden de afspraken zoals nu gemaakt voor de eerste set met oefenmomenten.
Voor deze aanvullende diensten kan na gunning een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging worden gestart.

De aanbestedende dienst zal een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer. De aanbestedende dienst voert voor de verwerving van dienstverlening en faciliteiten omtrent het realistisch Oefenen een openbare procedure uit zoals vastgelegd in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. De overeenkomst wordt aangegaan voor de eerste set met maximaal circa 164 oefendagen (naar verwachting circa twee jaar vanaf het moment van ondertekening door opdrachtgever en opdrachtnemer). Na het verstrijken van de initiële looptijd kan deze overeenkomst onder dezelfde condities tot maximaal zes jaar na ondertekening van toepassing blijven. Er wordt gegund op het criterium “economisch meest voordelige aanbieding”. In dit geval kiest de aanbestedende dienst voor het criterium: beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 23 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250255

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *