Nieuwe Modelovereenkomsten DBFMO en Huisvesting gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe Modelovereenkomsten DBFMO en Huisvesting gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft op 5 juli 2018 een update (versie 5.0) van de rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomsten gepubliceerd. Er zijn 2 modellen gepubliceerd: een voor Huisvesting Rijksvastgoedbedrijf en een voor Rijkswaterstaat. De Modellen zijn onder meer aangepast op het bestaan van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. (de oude wezen nog naar de oude aanbestedingsrichtlijnen)

Verder zijn er tekstuele wijzigingen in aangebracht

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Financiën consulteren de markt periodiek om te bezien of de DBFM(O)-overeenkomsten nog naar tevredenheid werken. Bij de consultatie van 2017 hebben de International Project Finance Association, de Nederlandse Vereniging van Waterbouwers en de contractmanagers bij het Rijk meegedacht over verbeteringen.

Deze actualisatie geen ingrijpende verandering, maar heeft slechts enkele onderwerpen verbeterd zoals herfinanciering en veranderingen in wetgeving.

DBFM Rijkswaterstaat 2018  op rijksoverheid.nl
DBFMO Huisvesting Rijksvastgoedbedrijf 2018 op rijksoverheid.nl

 

Algemeen
Overall contract en bijlagen Herstel van typefouten, spaties en inconsistenties/onduidelijkheden in taal,
(gebruik) definities en verwijzingen.

Hoofdovereenkomst

 • Artikel 3.5, lid (g) t/m (j) In dit artikel zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die verband houden met (1) het terugbrengen van het deel af te dragen financieel voordeel bij herfinanciering naar 50% en (2) verduidelijking van de tekst ten aanzien van de vaststelling van het behaalde financiële voordeel.
 • Artikel 4.2, lid (a) Toevoeging dat bij eerder behalen van Financial Close de resterende termijn gebruikt kan worden ten behoeve van de afgifte van het Aanvangscertificaat.
 • Artikel 12.3, lid (c) Nadere verduidelijking ten aanzien van de reikwijdte van de aansprakelijkheid in de tekst opgenomen.
 • Artikel 18.11 Nieuw artikel toegevoegd als gevolg van de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies.
 • Artikel 21.2, lid (g), sub (iii) Uitbreiding van de mogelijkheid van verlenging van één naar totaal tweemaal 20 Werkdagen.

Bijlage 1

 • Arbeidsvoorwaardelijke Afspraken Definitie toegevoegd als gevolg van de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Distributies Definitie opgenomen i.v.m. de wijziging van artikel 3.4 (Herfinanciering), lid (g) t/m (j).
 • Geval van Overmacht Ten aanzien van het onderdeel “Geval van Overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever” is de zinsnede “of slechts tegen hogere kosten” verwijderd.
 • Uitsluitingsgrond Verwijzing naar “artikel 45 Richtlijn 2004/18/EG” gewijzigd in “artikel 57 Richtlijn 2014/24/EU”.
 • Weigeringsgrond Verwijzing naar “artikel 45 Richtlijn 2004/18/EG” gewijzigd in “artikel 57 Richtlijn 2014/24/EU”.
 • Daarnaast is sub (b) verwijderd aangezien deze bepaling al in het nieuwe artikel 57 van de Richtlijn is opgenomen.
 • Werkdag “Kalenderdag” gewijzigd in “dag” gezien de verwijzing naar de Algemene Termijnenwet.

Bijlage 3

 • Paragraaf 1.1 (b) (i) en (ii) (A) & paragraaf 4.1 (b) Het woord “opschuift” is veranderd in “wijzigt”.
 • Paragraaf 2.2 (Drempels) Deze paragraaf is in zijn geheel verwijdert. Dientengevolge verandert de nummering van de paragrafen “2.3 en 2.4” in respectievelijk in “2.2 en 2.3”.
 • Paragraaf 4.3 Toegevoegd een nieuw lid: “(c) Als de Opdrachtgever niet uiterlijk op de Kalenderdag gelegen 20 Werkdagen na de Kalenderdag waarop de totale opgetreden Kritieke Vertraging Voltooiing als bedoeld in sub (a) de duur van 2 jaar heeft overschreden een kennisgeving aan de Opdrachtnemer heeft verzonden waarin hij de keuze heeft gemaakt voor de mogelijkheid genoemd in sub (a) onder (i), wordt de Opdrachtgever geacht de keuze te hebben gemaakt voor de mogelijkheid genoemd in sub (a) onder (ii).”

Bijlage 6

 • Artikel 11.5 Verwijzing naar artikel 11.1 (b) duidelijker aangegeven.
 • Artikel 11.6 Verwijzing naar artikel 11.1 (b) duidelijker aangegeven.

Bijlage 7

 • Deel 5 (Escrow-overeenkomst), artikel 2.5
 • Verwijzing naar “artikel 4” gewijzigd in “artikel 3”.

Bijlage 18

 • Nieuw ingevoegd Richtlijn aanpassing financieel model terzake van de herfinanciering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *