Nieuwe kademuur Oiltanking Havenbedrijf Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe kademuur Oiltanking Havenbedrijf Amsterdam

Projectoverzicht
Foto: RHK/Google earth

In het Amsterdamse havengebied is het Havenbedrijf Amsterdam van plan om een kade uitbreiding voor Oiltanking te realiseren op het voormalige Steenkorrel terrein. De kade uitbreiding bestaat uit de volgende onderdelen:
– een hoofdkade lengte ca. 160 m voor het afmeren van zeeschepen.
– een vleugelwand lengte ca. 40 m aan de noordzijde van de hoofdkade.
– een grondkering lengte ca. 100 m aan de zuidzijde van de hoofdkade.
De hoofdkade heeft een kerende hoogte van ca. 12,5 m en wordt voorzien van een bodembescherming. Ten noorden van de hoofdkade worden een trospaal en een fenderpaal geplaatst; de trospaal in het verlengde van de huidige afmeerpalen en de fenderpaal in het verlengde van de nieuwe hoofdkade. Achter de hoofdkade wordt een betonnen platform ten behoeve van laadarmen gemaakt, platform gefundeerd op palen, afmeting platform ca. 20 x 28 m.

De projectlocatie ligt naast het huidige terrein van Oiltanking aan de Aziëhavenweg. De hoofdkade wordt gebouwd ter plaatse van het voormalige Steenkorrel terrein; de grondkering wordt deels op het terrein van Oiltanking gebouwd. In de huidige situatie is het voormalige Steenkorrelterrein een braakliggend terrein met glooiende oevers en enkele oude afmeervoorzieningen. Naast de te bouwen kade ligt een bestaande steiger en verschillende pijpleidingen, allemaal van Oiltanking. Hiermee dient in de uitvoering rekening te worden gehouden; bijvoorbeeld met betrekking tot het valbereik van in te zetten materieel. Werken op het water naast de bestaande steiger van Oiltanking vergt afstemming met de Havendienst en Oiltanking.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese niet openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Na de aanmeldingsfase ontvangen de geselecteerde gegadigden via Negometrix Portal een uitnodiging tot inschrijving vergezeld van de aanbestedingsdocumenten, te weten de inschrijvingsleidraad en RAWbestek inclusief tekeningen en bijlagen. In het kader van de aanbestedingsprocedure zal het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) worden gehanteerd. De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van de laagste fictieve inschrijfsom. De fictieve inschrijfsom bestaat uit de aanneemsom verminderd met de EMVI-bonus. De EMVI-bonus is opgebouwd uit de MKI-waarde en het Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak zal zich met name richten op hoe er wordt omgegaan met de bouw van de kade op en direct naast het terrein en de steigers van Oiltanking. Aspecten die hierbij o.a. spelen zijn: aanwezigheid van schepen, aanwezigheid van in bedrijf zijnde pijpleidingen, het werken naast een bestaande steiger, en een zoveel als mogelijk onverstoorde bedrijfsvoering van Oiltanking gedurende het
Werk.

Bron: Tenderned 30 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206903

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *