Nieuwe gevel voor Research Center Zeeland Middelburg – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe gevel voor Research Center Zeeland Middelburg

Foto: HZ/HZ University of applied sciences

De Hogeschool Zeeland (HZ) heeft een niet-openbare aanbesteding geplaatst voor een nieuwe gevel. De opdracht betreft de ontwikkeling en realisatie van de buitenschil / gevel voor de nieuwbouw van het Joint Research Center Zeeland te Middelburg. Naast de buitenschil/ gevel zullen andere onderdelen als: het casco – de gebouwgebonden installaties – de procesinstallaties en de afbouw separaat via aparte procedures worden aanbesteed.

De totale omvang van het Werk bedraagt ca. 4.300 m2, nieuwbouw in 5 bouwlagen.
De geschetste omvang is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve
opdrachtomschrijving (per perceel) zal aan Geselecteerde Gegadigden worden verstrekt bij de
Gunningsleidraad (per perceel). Voor een efficiënt en effectief verloop van het bouwproces zoekt de Opdrachtgever aannemers die:

  • Over een gezonde financiële huishouding beschikken en daarmee een betrouwbare partner zijn;
  • Bewezen ervaring hebben met het realiseren soortgelijke gebouwen;
  • Een actieve rol spelen in de samenwerking met alle betrokken partijen tijdens het bouwproces;
  • Een goed inzicht hebben in de specifieke kenmerken van de voorliggende bouwopgave.

Binnen het projectgebied zal de bouwlogistiek in het gebied een uitdaging zijn waardoor van de opdrachtnemer verwacht wordt een goede afstemming met de verschillende partijen te hebben.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting 1 mei 2020 een definitieve gunning plaatsvinden. Op basis van deze aanbestedingsprocedure zal tussen de Winnende Inschrijver en Rothuizen BouwMeesterPro B.V. (als lasthebber van de Aanbestedende dienst) een Overeenkomst worden gesloten met de Winnende Inschrijver. Op de Overeenkomst wordt de UAV 2012 van toepassing verklaard, tenzij hiervan in de Aanbestedingsdocumenten wordt afgeweken. De start uitvoering is thans voorzien vanaf juni 2020. De definitieve startdatum zal samen met de Opdrachtnemer besproken worden. Het gehele project dient in december 2021 te worden opgeleverd.

Bron: Tenderned 14 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180479

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *