Nieuwbouw was- en kleedaccommodatie en kantine FC Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw was- en kleedaccommodatie en kantine FC Zoetermeer

Impressie: © Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer en FC Zoetermeer voeren een aanbestedingsprocedure uit voor de nieuwbouw van de was- en kleedaccommodatie en de kantine van FC Zoetermeer. Het betreft een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure op basis van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Het vastgoedbedrijf van de gemeente Zoetermeer beheert de totale vastgoedportefeuille van de gemeente Zoetermeer, bestaande uit +/- 260 objecten. Het vastgoedbedrijf zorgt voor de realisatie van een optimaal maatschappelijk en financieel rendement van het vastgoed. Op jaarbasis maken zo’n 700 maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen gebruik van het vastgoed. De portefeuille is zeer divers en bevat ondermeer schoolgebouwen, kantoren, musea,
bibliotheken, sportcomplexen en zwembaden. 

De was- en kleedaccommodatie van FC Zoetermeer is in eigendom van de gemeente Zoetermeer en de kantine is in eigendom van FC Zoetermeer. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer- en onderhoud van de was- en kleedaccommodatie en FC Zoetermeer is verantwoordelijk voor het beheer- en onderhoud van de kantine. 

Het programma voor de was- en kleedaccommodatie en de kantine betreft nieuwbouw van ten minste 497 m2 voor de was- en kleedaccommodatie en 498 m2 voor de kantine. Daarnaast een nieuwbouw berging van ca. 100m2.:
Was- en kleedaccommodatie
Kleedkamers incl. wasruimte/douches;
Vaste inrichting kleedkamers;
EHBO ruimte;
Scheidsrechter kleedkamer + vaste inrichting;
Toilet incl. MIVA conform Zoetermeerse standaard;
Gangzone;
Werkkast/schoonmaak;
Berging;
Installatieruimte.
Kantine:
Entree, tochtportaal en centrale hal;
Toiletten dames en heren;
Kantine;
Keuken;
Opslag keuken;
Wedstrijd secretariaat (1e verdieping);
Bestuurskamer / Sponsorruimte (1e verdieping).
Externe berging:
Losstaande berging t.b.v. opslag sportmaterialen
Sloop:
Sloop huidige was- en kleedaccommodatie en kantine;

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit de selectie van een bouwteampartner en daarmee een uitvoerende partij. Het aangaan van een bouwteamovereenkomst geschiedt o.b.v. de DNR2011 met Zoetermeers addendum. De taken van de Opdrachtnemer in het bouwteam zijn:

  • Opdrachtnemer stelt aan het bouwteam proactief zijn specifieke ervaring en deskundigheid ter beschikking op het gebied van de uitvoering van (bouw)werken en de daaraan verbonden kosten om te komen tot een voor Opdrachtgever aanvaardbaar en uitvoerbaar ontwerp, neergelegd in een bestek met bijbehorende tekeningen.
  • Opdrachtnemer beoordeelt stukken op volledigheid, consistentie en correctheid en het verstrekken van daaruit volgend commentaar o.b.v. financiën, maakbaarheid en planning.

één en ander conform het definitief ontwerp en de technische specificaties die onderdeel uitmaken van de uitnodiging tot inschrijving die uitsluitend aan geselecteerde gegadigden ter beschikking zal worden gesteld. In dit traject zullen gemeente Zoetermeer en FC Zoetermeer optreden als opdrachtgever en heeft een regisserende en toetsende rol. De gemeente Zoetermeer is na contracteren eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer. Als streefdatum voor de totstandkoming van het bestek met tekeningen geldt: 8 september 2021. De opdrachtnemer is gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor het op te dragen werk, zoals omschreven in het gezamenlijk uitgewerkte, en door
opdrachtgever goedgekeurde bestek met bijbehorende tekeningen. Indien partijen overeenstemming bereiken over de uitvoeringsvoorwaarden voor realisatie van het werk sluiten partijen hiervoor een aannemingsovereenkomst o.b.v. de UAV 2012 met Zoetermeers addendum. Het werk (de realisatie van de bouw) dient geheel compleet en ten genoegen van de
opdrachtgever te worden opgeleverd uiterlijk maart 2022.  

Bron: Tenderned 24 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220424

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *