Bouwteam- en realisatiepartner Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam- en realisatiepartner Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee

Werelderfgoedcentrum Waddenzee

In de haven van Lauwersoog wordt nieuwbouw voorzien van een toonaangevend centrum over het UNESCO Werelderfgoed
Waddenzee, hierna Werelderfgoedcentrum Waddenzee genoemd. Bezoekers vinden er exposities, echte zeehonden (die om
medische redenen worden opgevangen), een veldstation, ruimtes voor educatie en onderzoek, een auditorium en restauratieve voorzieningen.

Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) toont het belang van het Werelderfgoed Waddenzee voor de wereld en wordt de thuishaven voor iedereen die met de Waddenzee werkt of haar wil beleven. Het WEC streeft naar een gezonde relatie tussen natuur en economie in en om de Waddenzee. Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee heeft als statutair doel een kwalitatieve impuls aan de ecologie en economie van het Waddengebied te geven. De stichting is opgericht op initiatief van een aantal samenwerkingspartners: Provincie Groningen, Gemeente Het Hogeland (voormalig Gemeente De Marne), Staatsbosbeheer, Zeehondencentrum Pieterburen en de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog.
Het WEC gaat over de Wadden. Het overkoepelende concept van het innovatieve bezoekerscentrum wordt dat van een
veldstation. Een veldstation is een onderzoeksfaciliteit voor wetenschappers, waar zij zich helemaal aan hun werk kunnen wijden en opgaan in hun omgeving. Datzelfde geeft het Werelderfgoedcentrum de toekomstige bezoekers.

Voor het WEC is door het Deense architectenbureau Dorte Mandrup een ontwerp gemaakt. Het gebouw zal ongeveer 6.000 m2 BVO krijgen, bestaande uit een kelder, 3 verdiepingen (incl. het dak) voor onder andere het Zeehondencentrum, onderzoeks- en tentoonstellingsruimten, behandelruimten en restauratieve voorzieningen. Op het dak bevinden zich de bassins voor de zeehonden. De reden hiervoor is dat de zeehonden daglicht nodig hebben. In het gebouw komt een lift om de zeehonden te transporteren. Het gebouw bestaat voor een belangrijk deel uit houtbouw. In het ontwerp is rekening gehouden met de zilte omgeving en stormseizoenen. Het ontwerp van het gebouw hangt sterk samen met het ontwerp van de buitenruimte, de tentoonstellingsruimten en het interieur. Al deze ruimten worden apart ontworpen, waarbij een supervisor de samenhang bewaakt. De nieuwbouw zal worden gerealiseerd in de haven van Lauwersoog. Voor de buitenruimte van het gebouw wordt een apart ontwerp opgesteld door LAOS Landschapsarchitectuur. De realisatie van het terrein wordt apart aanbesteed. Het bestemmingsplan Waddenkwartier is op 15 april 2020 vastgesteld door de gemeente Het Hogeland. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State. Gunning van de opdracht is onder voorbehoud van een definitieve uitspraak van de Raad van State. 

De opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund dient samen met het ontwerpteam het Definitief Ontwerp (ontwerp
voorzien van een richtlijnenbestek) verder mee uit te werken tot een TO en UO met besteksdocumenten ten behoeve van de
prijsvorming. De aannemer zal kennis inbrengen over uitvoeringstechnieken van installaties, gevel en houtbouw. Behalve techniek en bijbehorende kosten heeft de aannemer ook aandacht voor (de gevolgen van) de exploitatiekosten. Het ontwerpteam wil gebruik maken van kennis van de aannemer over het uitvoeringsproces. Verwacht wordt dat aannemer voor bouwkunde, installatietechniek, houtbouw en gevelbouw zich door specialisten in het bouwteam laat vertegenwoordigen. Daarnaast zal aannemer zelf een tekenbureau inschakelen. Het ontwerp wordt gemodelleerd in BIM.
Bij overeenstemming tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer over de uitvoering, bereidt opdrachtnemer de uitvoering
voor en zorgt voor de gehele realisatie van het Werk (B/W/E) binnen de uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de overeenkomst zijn opgenomen.

Omdat de waarde van de opdracht ruim boven het drempelbedrag ligt, wordt Europees aanbesteed. Deze Europese niet-openbare aanbesteding moet leiden tot de selectie van gegadigden, gevolgd door gunning aan en contractvorming met de
inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.
Aanvullend is hoofdstuk 3 ARW 2016 (niet-openbare procedure) van toepassing.

Bron: Tenderned 24 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220475

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *