Nieuwbouw VO-school Groenewald – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw VO-school Groenewald

Foto: © Stg. LVO

aanbesteder LVO en Groenewald wensen het project te realiseren binnen de budgettaire-, tijdstechnische en kwaliteitstechnische kaders met minimale overlast voor leerlingen, medewerkers en omwonenden.

De nieuwbouw en de verbouwing van Groenewald is op te delen in een aantal te onderscheiden werkzaamheden en een aantal te onderscheiden domeinen. Qua werkzaamheden betreft het de nieuwbouw van ruim 2.300 m2 in de vorm van een
energieneutraal gebouw (ENG) en het intern verbouwen van delen van de school zodat de school voldoet aan de eisen die aan het onderwijsconcept gesteld worden. De architect heeft, in nauwe samenwerking met Groenewald, een Definitief Ontwerp (DO) gemaakt. Dit DO is vervolgens vertaald in een Technisch Ontwerp (TO). De inschrijver dient zijn inschrijving te baseren op datgene dat beschreven staat in onderstaande documenten, welke via Tenderned en/of via toegezonden e-mail en/of een WeTransfer link ter beschikking zijn gesteld.
• Technisch Ontwerp (bestek) met kenmerk 683.050 v1.0 d.d. 30-06-2023 zoals gedeeld via Tenderned;
• Installatie Ontwerp met kenmerk M230086.301 2023-06-30 zoals gedeeld via Tenderned;
• Algemene Inkoopvoorwaarden Vastgoed Stichting LVO d.d. 1 oktober 2015;
• Planning met 2306.10 Planning Groenewald V3 d.d. 7 juli 2023 zoals gedeeld via Tenderned;
• Concept aannemingsovereenkomst met Groenewald zoals gedeeld via Tenderned.

Om de uitbreiding te realiseren dient de fietsenstalling te worden verplaatst, dit maakt onderdeel uit van de opdracht. Vastgesteld is dat de huidige parkeervoorziening de meest geschikte tijdelijke locatie is voor de fietsenstalling. Tijdens de bouw zal de tijdelijke huisvesting in ieder geval in gebruik blijven.

De inschrijvers worden uitgenodigd voor een plenaire informatiebijeenkomst op 13 juli 2023 8.30 uur. De architect en installatieadviseurs zullen het plan presenteren. De beleidsadviseur inkoop zal een toelichting geven op het verdere verloop van de procedure. Eventueel aanvullende informatie naar aanleiding van de informatiebijeenkomst zal worden verwerkt in de nota van inlichtingen inschrijvingsfase. Aansluitend vindt een schouw van het pand plaats. Van de schouw zal een proces-verbaal van bezoek worden opgesteld, met de namen van de deelnemers aan de schouw en de bedrijven die deze deelnemers vertegenwoordigen. NB: vragen worden gedurende de schouw pro forma beantwoord maar dienen alsnog ten behoeve
van de nota van inlichtingen door de potentiële inschrijvers worden gesteld.

Naar verwachting vindt ingebruikname van de uitbreiding eind 2024 plaats. Oplevering is derhalve voorzien voor 20 november 2024. De uitvoering van de bouw kan (op zijn vroegst) starten vanaf de herfstvakantie 2023-2024, zijnde 16 oktober 2023.
De totale investeringskosten voor de uitbreiding (bouwkosten) worden incl. marktwerking en onvoorzien geraamd op €5.000.000,- tot €6.000.000,- excl. btw.

Op basis van de Aanbestedingswet, het inkoop- en aanbestedingsbeleid van LVO en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Stein is gekozen voor een Europese aanbesteding, omdat de geraamde opdrachtwaarde boven het drempelbedrag van € 5.382.000,- excl. btw uit kan komen. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 9 juli 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *