Nieuwbouw unilocatie Staring College Borculo – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw unilocatie Staring College Borculo

Impressie: © Gemeente Berkelland en Stichting Portuur

De gemeente Berkelland en Stichting Portuur zetten zich tezamen in voor de realisatie van de nieuw te bouwen school.
Het bestuur van Stichting Portuur treedt op als bouwheer van dit huisvestingsproject.Het Staring College is een openbare school in Lochem en Borculo voor voortgezet onderwijs met vmbo, mavo, mavo+, havo, atheneum en gymnasium. Op dit moment beschikt het Staring College naast de hoofdvestiging in Lochem over twee locaties in Borculo (Beukenlaan en Herenlaan). Met het oog op de technische staat van deze gebouwen, toekomstbestendig onderwijs en de bevolkingskrimp is het noodzakelijk om tot samenvoeging van beide locaties te komen. Het College van B&W van de gemeente Berkelland heeft een positief besluit genomen over nieuwbouw van het Staring College in Borculo. Uitgangspunt is de twee huidige locaties in Borculo samen te voegen tot een nieuw schoolgebouw op de campus ‘De Wildbaan’.  De kavelgrootte bedraagt ca. 4.891 m2. Op deze kavel wordt de nieuwbouw gerealiseerd.  De nieuwbouw wordt een gebouw met een omvang van 4.000 m² bvo. 

Het beoogde projectresultaat mag in het kort als volgt worden omschreven:
Het binnen de gestelde voorwaarden realiseren van de nieuwbouw schoollocatie Staring College op ‘De Wildbaan’ te Borculo.
▪ Conform kaders van het door het ontwerpteam opgestelde (Stabu)bestek;
▪ Binnen het gestelde tijdpad en budget;
▪ Nuttig gebruik maken van overzichtelijke informatiestromen en overlegvormen welke zijn georganiseerd;
▪ Zoveel mogelijk rekening houdende met aanwezige omgevingsfactoren.
Het bestek en gestelde tijdpad zullen bij start van de gunningsfase worden verstrekt. De gevraagde werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het realiseren van het ontworpen project (bouwkundig incl. terreininrichting en installaties) op basis van het bestek.

De aanbestedende dienst heeft besloten tot het voeren van een niet-openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016. Er is door de aanbestedende dienst gekozen om de aanbesteding van uitvoerende partijen als volgt te verdelen in twee percelen:
perceel 1 – bouwkundig aannemer;
perceel 2 – werktuigbouwkundig en elektrotechnisch installateur. 

Op basis van de Inschrijving kan een opdracht worden gegund aan de winnende inschrijver op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding. De weging van de criteria zal worden vermeld in de uitnodiging tot inschrijving (gunningsleidraad).

Bron: Tenderned woensdag 19 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249818

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *