Didam uitspraak, aanbesteden voor grondontwikkeling?? – Aanbestedingsnieuws

Didam uitspraak, aanbesteden voor grondontwikkeling??

De Didam uitspraak, waarin bepaald is dat de gemeente Montferland bij grondontwikkeling criteria op moet objectieve, toetsbare en redelijke criteria op moet stellen (en tot gevolg heeft dat overheden bij gronduitgifte niet meer individueel kunnen gunnen maar moeten gunnen op basis van het gelijkheidsbeginsel a la aanbesteding), heeft inmiddels geleid tot kamervragen en de antwoorden daarop van Minister de Jonge.

Blijkens de beantwoording wordt de verantwoordelijkheid om te beslissen over individuele projecten door De Jonge bij de individuele gemeente gelegd. “Overheden moeten bekijken of ze hun werkwijze moeten herijken naar aanleiding van het arrest zodat het voldoet aan de gestelde voorwaarden in het arrest.”

De Jonge wijst erop dat de procedure ook meer tijd zal kosten en dus een vertraging van de woningbouw oplevert. “Daarnaast kost ook het doorlopen van een selectieprocedure tijd en geld voor zowel de betreffende overheid als de marktpartijen die willen meedingen. Het zal enige tijd duren voordat de nieuwe procedure gemeengoed is. Bovendien zijn er ook nog veel vragen die pas kunnen worden beantwoord na rechterlijke uitspraken”

De landsadvocaat  heeft naar aanleiding van de kamervragen een factsheet mogen opstellen en die is gepubliceerd als bijlage bij het kamerstuk. Zie hier: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=38e78797-d504-4115-86d5-177a7d773c2f&title=Factsheet%20Didam%20arrest.pdf (mirror) Factsheet_Didam_arrest

In de factsheet stelt de landsadvocaat dat elke keer opnieuw moet worden bezien of een koop een overheidsopdracht is in de zin van de Aanbestedingsrichtlijn.

Helemaal aanbesteden, het lijkt erop dat de landsadvocaat daar niet van uitgaat. Op de redactie van Aanbestedingsnieuws kwam het een beetje over als grasduinen in mogelijke procedures om te zien wat van je gading is. De aanbestedingssoep wordt vooralsnog niet zo heet gegeten als eerder opgediend.

“Verder zouden (deels geïnspireerd op aanbestedingsregelgeving) bepaalde uitsluitingsgronden kunnen worden geformuleerd die op voorhand aan deelname in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan het verkeren in staat van faillissement of liquidatie. Ook een Bibob-toets is denkbaar ”

Maar niet al te vroeg gejuicht. Als het gaat om de verdeling van snippergroen, kan het ineens zijn dat buren met elkaar overhoop liggen over al dit eerlijk en gelijk verdelen op basis van objectieve en van tevoren toetsbare criteria. Er is in de Hoge Raad uitspraak immers geen minimale drempelwaarde meegegeven, zo waarschuwt de Landsadvocaat. De Didam-uitspraak geldt dus voor elke kluit die de overheid wil verdelen. Er zijn veel kluiten dus dat kon nog best eens een verdienmodel worden.

Zeg je ruzieënde buren om een kluit grond, dan zeg je natuurlijk….. Aanbestedingsnieuws ziet het al voor zich, dat wordt natuurlijk een probleem met de geveltuintjes. Is die van de bewoners op basis van de begane grond, een hoog, twee hoog, hoger? En als 2 hoog dan op basis van dubieuze objectieve emvi superformules je geveltuintje wint, en  je dan een geveltuintje in eigendom hebt op 2 hoog betekent dat dan dat je daar ook een fiets mag neerzetten voor het venster van de begane grondwoners? En dus ook een 4 meter hoog kamerscherm? De lokale wetgever zal nog heel wat ingrepen moeten doen om de lieve vrede te bewaren.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *