Levering en installatie PV-systeem gemeente Nieuwegein – Aanbestedingsnieuws

Levering en installatie PV-systeem gemeente Nieuwegein

Foto: Google Streetview

Het doel van het project PV-systeem parkeergarage Theater Nieuwegein is het opwekken van zonne-energie op de niet-overdekte parkeergarage Theater in Nieuwegein. Voor het project wordt een leverancier gecontracteerd voor het leveren en installeren van het PV-systeem. Omdat de bovenste laag van de parkeergarage niet overdekt is, moet er tevens een volledig
dragende hulpconstructie worden gerealiseerd. De hulpconstructie kan op de bestaande constructie van de parkeergarage worden bevestigd op de locaties waar op dit moment de lichtmasten zijn bevestigd. De lichtmasten dienen daarvoor te worden verwijderd, waarna opnieuw (op andere wijze) verlichting dient te worden aangebracht. Het realiseren van deze hulpconstructie heeft zodanige samenhang met het PV-systeem dat dit onderdeel wordt meegenomen in deze aanbestedingsprocedure. Inschrijvers kunnen de realisatie van de hulpconstructie optioneel aanbieden. De PV-panelen moeten op het elektronet worden aangesloten. Daarvoor zijn aanpassingen aan de hoofdverdeelinrichting noodzakelijk. De opgewekte energie is in eerste instantie bedoeld voor eigen gebruik, met name voor elektrische laadpalen, en voor gebruik door op het net aangesloten (aanpalende) panden, maar daarnaast moet het mogelijk worden gemaakt een eventueel stroomoverschot terug te leveren aan het elektriciteitsnet. De opgewekte stroom dient per periode te kunnen worden afgelezen. Daarvoor moet een slimme digitale tussenmeter worden geplaatst, van waaruit gegevens ten aanzien van energieopwekking worden doorgestuurd ten behoeve van monitoring. In de parkeergarage worden 27 laadpalen voor deelauto’s geplaatst. De laadpalen worden primair voorzien van stroom die met de PV-panelen wordt opgewekt, dan wel secundair via netstroom indien de capaciteit van de opgewekte stroom ontoereikend is. Het plaatsen en aansluiten van de laadpalen is een separaat project. De voorbereidende werkzaamheden behoren wel tot de (optionele) scope van dit project. De werkzaamheden bestaan uit het gereedmaken (uitbreiden) van
de hoofdverdeelinrichting voor het aansluiten van de bekabeling en het aanleggen van de bekabeling tot aan de wand waar de laadpalen worden gesitueerd (inclusief infrezen van de leidingen in de wand). Voor de 27 laadpalen dient een afgesloten stroomcircuit te worden gerealiseerd, dat separaat wordt bemeterd. Het betreft zowel het bemeteren van de hoeveelheid stroom die voor de 27 laadpalen gebruikt wordt vanuit het PV-systeem evenals de hoeveelheid stroom die wordt verbruikt
vanuit het elektriciteitsnet (afname van energieleverancier). Bij het gereed maken van de hoofdverdeelinrichting dient ook rekening te worden gehouden met eventuele toekomstige uitbreiding van het aantal laadpalen in het overige gedeelte van de parkeergarage. Dat moet in de toekomst op eenvoudige wijze mogelijk zijn.

Samenvattend bevat de scope hoofdlijnen:
– Leveren en installeren PV-systeem

o Incl. bevestigingsregels
o Incl. aansluiting op elektranet (gebruik van energie en terug levering)
o Incl. aanpassingen in hoofdverdeelinrichting
o Incl. voorziening voor aflezen opgewekte stroom
o Incl. voorbereidingen in hoofdverdeelinrichting t.b.v. 27 laadpalen en ruimte beschikbaar houden om de hoofdverdeelinrichting in de toekomst uit te breiden voor aanvullend 100 laadpalen
o Incl. afgesloten stroomcircuit incl. bemetering t.b.v. laadpalen
o Incl. voorziening voor digitaal doorsturen gegevens t.b.v. monitoring
o Incl. onderhoudstermijn zoals voorgeschreven in het PvE

– Optioneel: Realiseren hulpconstructie

o Op bestaande constructie
o Verwijderen bestaande lichtmasten
o Aanbrengen nieuwe verlichting (optioneel)

– Optioneel: Bekabeling naar laadpalen
– Optioneel: Meerjarig onderhoud o 5, 10, 15 en 25 jaar.
Buiten de scope van de opdracht valt het leveren en installeren van de 27 laadpalen voor elektrische voertuigen. De optionele onderdelen mogen aanvullend worden aangeboden door de inschrijver (dus niet verplicht). Indien een optie wordt aangeboden is de opdrachtgever niet verplicht de optie op te dragen. Opdrachtgever kan ervoor kiezen de genoemde optie(s) separaat in te kopen bij een derde. Indien meerjarig onderhoud door inschrijver wordt aangeboden, dient een prijs te worden afgegeven
voor alle vier de onderhoudstermijnen (5, 10, 15 en 25 jaar). De eisen aan het project, de totstandkoming daarvan, de garanties, etc. zijn nader uitgewerkt in het Programma van Eisen.

De gemeente hanteert de openbare procedure en gunt op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 19 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249795

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *