Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel I: Architectuur) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel I: Architectuur)

Afdeling Techniek. Foto: defensie.nl

Al sinds 1956 is de Afdeling Techniek in zijn huidige werkplaats in Leusden, gehuisvest. In eerste instantie alleen voor de revisie van de toenmalige tank, de Centurion. Vandaag de dag voert de Afdeling Techniek het Depot Level Maintenance (DLM) aan alle grondgebonden wapensystemen van Defensie uit. Naast het periodiek en groot onderhoud van deze grondgebonden systemen voert de afdeling ook modificaties, beproevingen en projecten uit ter verbetering van de inzet van de Landmacht.
Vanwege bezuinigingen bij Defensie zijn grote investeringen om het complex in Leusden te onderhouden, de laatste decennia, uitgebleven. Als gevolg daarvan is er een niet meer te herstellen onderhoudsachterstand ontstaan. Het Rijksvastgoedbedrijf is derhalve verzocht te zorgen voor nieuwe en toekomstbestendige huisvesting voor de Afdeling Techniek in de vorm van een
Technology Center Land (TCL). De totale omvang van het TCL wordt geschat op 41.000 m
2 BVO. Ten behoeve hiervan is het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een ontwerpteam, in dit geval voor perceel I, een architect.

Het doel van het project is de realisatie van een veilige, passende,toekomstbestendige, duurzame en structureel betaalbare nieuwbouw die voor de Commando Landstrijdkrachten (CLAS) randvoorwaardelijk is om een centrum voor technisch hoogwaardige, betrouwbare en innovatieve instandhouding, modificaties en beproevingen van grondgebonden systemen en voor Concept Development & Experimentation (CD&E) te realiseren.

De ontwerpopdracht is verdeeld in de volgende vier percelen:
I Architectuur;
II Constructies;
III Installaties;
IV Duurzaamheid, bouwfysica en brandveiligheid.
Deze aanbestedingsprocedure ziet op het perceel I, de architectuur. De overige percelen worden in een separate aanbestedingsprocedures aangekondigd.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het per 1 juli 2020 gewijzigde ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt.
In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens
uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned woensdag 19 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249777

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *