Nieuwbouw sportzaal Schothorst – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw sportzaal Schothorst

Impressie: © Gemeente Schothorst

In Schothorst staan in totaal drie gymzalen van de gemeente. Deze gymzalen staan aan het Koning Arthurpad, het
Reinaartpad en Raadhoven. De gymzalen worden vooral gebruikt voor gymles van de basisscholen in Schothorst. De gymzaal aan het Koning Arthurpad wordt vervangen door een nieuwe sportzaal. De gymzaal aan het Koning Arthurpad is meer dan
40 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van nu. Doel van het project is dat er op deze locatie een moderne gemeentelijke sportaccommodatie komt voor het bewegingsonderwijs en sportgebruik. De nieuwe sportzaal heeft een BVO van 1140 m2 en wordt zo’n twee meter hoger en wordt ook breder en langer dan de huidig gymzaal. Dat is nodig omdat de sportzaal uit twee zaaldelen bestaat en de bestaande gymzaal uit één zaaldeel. De uitbreiding gebeurt vooral op het schoolplein, in noord- en noordoostelijke richting. De nieuwe sportzaal zorgt straks voor voldoende ruimte voor binnensporten in de wijk. Niet alleen kinderen van het basisonderwijs gaan de nieuwe sportzaal gebruiken. Ook sportverenigingen en andere beweegaanbieders kunnen de nieuwe sportzaal (in de avonden) gebruiken. Op de kavel naast de nieuwe sportzaal is basisschool Talentum bezig met de nieuwbouw van het schoolgebouw. In de nieuwe situatie staan straks op de kavel dus een nieuwe school en een nieuwe sportzaal. De nieuwe sportaccommodatie bestaat in hoofdlijnen uit:
• Een in twee delen opdeelbare sportzaal met een afmetingen van 33 x 29 meter en een vrije hoogte van 7 meter;
• Een toestellenberging;
• 2 groepskleedkamers met douches;
• 2 groepskleedkamers zonder douches;
• Een MiVa toilet met douche;
• Twee docenten/scheidsrechter ruimtes;
• Een werkkast;
• Een techniekruimte op de begane grond;
• Een techniekruimte op de 1e verdieping;
• Een buitenkast met toilet en berging.

De opdracht betreft op hoofdlijnen:
• De sloop van de bestaande gymzaal, waarbij zoveel mogelijk materialen dienen te worden hergebruikt in de nieuwe sportzaal;
• Het realiseren van de nieuwbouw van de sportaccommodatie.
De volledige terreininrichting (inclusief parkeren) is geen onderdeel van de opdracht. De gemeente is gezamenlijk met SRO verantwoordelijk voor de exploitatie van de Sportzaal. SRO Servicecentrum B.V. (SRO) ondersteunt gemeenten bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van sport, vrije tijd en beheer van gemeentelijk vastgoed.

Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:
• Inrichting ketenpark; 8 tot 12 juli 2024;
• Start sloopwerkzaamheden; 15 juli 2024;
• Start bouw nieuwe sportzaal; aansluitend;
• Oplevering; zomer 2025.

De opdracht wordt werking gezet door middel van een traditionele aannemingsovereenkomst conform UAV 2012 op basis van een Technisch Ontwerp (T.O.). Het T.O. volgt bij publicatie van de gunningsfase. Dit betekent dat de uitvoeringswerkzaamheden als één integrale opdracht worden aanbesteed. Op basis van een zorgvuldige raming dienen de gevraagde werken conform een nationale procedure te worden aanbesteed. Aan de geselecteerde gegadigden wordt de gunningsleidraad, inclusief contractdocumenten toegezonden. De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding die betrekking hebben op (in afnemende volgorde van belang):
1. De inschrijvingssom;
2. Bouwopgave
o Bouwlogistiek / routing op een beperkt bouwterrein
o afstemming / coördinatie met omliggende bouwopgaven
o duurzaam bouwen.
De vermelde gunningscriteria worden nader uitgewerkt in de gunningsleidraad

Bron: Tenderned donderdag 21 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320919

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *