Groenonderhoud en boomveiligheid Openbaar Onderwijs Emmen – Aanbestedingsnieuws

Groenonderhoud en boomveiligheid Openbaar Onderwijs Emmen

OBS de Vlinder Emmen, een der locaties van OOE. Foto: © OOE

Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) is er voor alle kinderen. Met voorscholen en passend onderwijs geven zij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen ze op zevenentwintig openbare scholen – met regulier, Dalton-, BAS- en Montessorionderwijs – een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Deze scholen staan verspreid in de gemeente Emmen. OOE is sinds 1 januari 2022 een zelfstandige stichting. Vanaf dit moment is OOE zelf verantwoordelijk voor o.a. het groenonderhoud. Tot op dat moment was de gemeente Emmen opdrachtgever. Doel is om representatieve en veilige buitenterreinen te realiseren door kwalitatief goed groenonderhoud uit te laten voeren. Daarom wil opdrachtgever een overeenkomst sluiten met een professionele opdrachtnemer voor groenonderhoud en boomveiligheid.

Binnen de opdracht valt:
• Regulier groenonderhoud
• Schoolplein vegen 4 keer per jaar
• Inventarisatie (alle locaties)
• Boomkeuring (VTA boomveiligheid)
• Jaarlijks verversen zandbakzand en valondergronden
Optioneel binnen de opdracht valt:
• Incidentele werkzaamheden n.a.v. boomveiligheidskeuring

Buiten de opdracht valt:
• Onderhoud buitenmeubilair / inrichtingselementen buitenterrein
• Sneeuwruimen / gladheidsbestrijding

De opdracht behelst het onderhoud van de buitenruimten, waaronder in ieder geval: maaien van gras, periodiek snoeiwerk, onkruidbestrijding, onderhoud van plantvakken, bladruimen. OOE kiest ervoor om het onderhoud in te kopen op beeldresultaat d.m.v. het CROW-systeem. Opdrachtgever wenst het terrein te onderhouden conform Beeldkwaliteit B. Opdrachtnemer is verantwoordelijk om dit beeld, te allen tijde, te continueren. De exacte invulling van genoemde werkzaamheden worden kenbaar gemaakt in het inschrijfbiljet i.c.m. beeldbestek.

De te sluiten overeenkomst betreft een overeenkomst voor drie jaar. Na deze jaren heeft opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst nog zeven keer te verlengen met één jaar. Om een beeld te geven van de locaties van de aanbestedende dienst, organiseert zij een schouw. De inschrijvers kunnen zelfstandig de scholen bekijken. De aanbestedende dienst biedt
de mogelijkheid om de schoolpleinen te bekijken op woensdag 10 of 17 januari. De scholen zijn allemaal geïnformeerd over de komst van mogelijke inschrijvers. Tijdens de schouw is het niet toegestaan om vragen te stellen. Alle vragen dienen te worden gesteld in de Nota van Inlichtingen.

Bron: Tenderned donderdag 21 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320598

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *