Nieuwbouw sporthal Gilze – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw sporthal Gilze

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: ©ABG-organisatie

De gemeente Gilze en Rijen heeft in 2022 besloten om een nieuwe sporthal te gaan realiseren in de dorpskern Gilze aan de Kapittelstraat op de locatie van de huidige sporthal Achter de Tuintjes. Het oude sportcomplex Achter de Tuintjes was namelijk aan het einde van de technische levensduur en dringend aan vervanging toe. Naast de nieuwe sporthal wordt een geheel nieuwe groene buitenruimte ontwikkeld. Het oude sportcomplex wordt, voorafgaand aan de uitvoering van de nieuwbouw gesloopt en het toekomstige bouwterrein wordt voor de nieuwbouw bouwrijp gemaakt (Dit vormt geen onderdeel van de aanbesteding). De nieuwe sporthal is nodig om het bewegingsonderwijs van twee basisscholen en de trainingen en wedstrijden van de lokale sportverenigingen te kunnen huisvesten. De bomen die aanwezig zijn in het plangebied moeten (deels) gehandhaafd blijven. Dit betekent dat bij de bouw van de nieuwe sporthal rekening moet worden gehouden met het beschermen van de bestaande bomen. In afstemming met de omwonenden en de toekomstige gebruikers is voor de nieuwbouw van de sporthal een integraal ontwerp opgesteld. Dit heeft geleid tot een gebouw van ca. 3.100 m2 oppervlakte bestaande uit een sporthal van 28 x 44,2
m2 netto en ca. 1.860 m2 aan bijbehorende ruimtes, zoals een tribune, lift, toestellenbergingen, kleedaccommodatie, horeca, multifunctionele ruimte etc.

De sporthal bestaat uit twee zaaldelen die door middel van een verticaal ophijsbare scheidingswand als één grote zaal of als twee zaaldelen gebruikt kunnen worden. De vrije netto hoogte van de sporthal is minimaal zeven meter. De multifunctionele zaal is deelbaar in twee zaaldelen door middel van een panelen schuifwand. De verdere eisen zijn nader uitgewerkt in de bestekstukken, welke beschikbaar worden gesteld in de gunningfase. Het taakstellend budget voor nieuwbouw sporthal Gilze inclusief inrichting buitenruimte bedraagt €7.295.000,- exclusief btw.

De aanbesteding verloopt volgens Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in fasen als volgt plaats vindt:
– Selectiefase;
– Gunningsfase.
In de eerste fase (de selectiefase) worden alle geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om vijf gegadigden te selecteren, mits er voldoende aanmeldingen zijn.
De geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving (gunningsfase). Aan de vijf geselecteerde gegadigden die door de aanbestedende dienst worden uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving, worden nadere stukken verstrekt zoals de gunningsleidraad, bestek inclusief bijlage.

Bron: Tenderned zaterdag 11 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288305

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *