Instandhouding rijkskantoor Laan op Zuid 45 Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Instandhouding rijkskantoor Laan op Zuid 45 Rotterdam

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

Het kantoor te Rotterdam Laan op Zuid 45 betreft een kantoorgebouw van ca. 44.299 m2 BVO dat recent als Rijkskantoor is ontwikkeld. Tijdens de uitvoering van het project blijkt dat een aantal zaken met betrekking tot het instandhoudingsonderhoud niet zijn meegenomen. Hierdoor vallen deze inmiddels qua conditie onder de score 3. Het beoogde resultaat voor dit project is het instandhoudingsonderhoud boven categorie 3 uit te voeren, zodat het aansluit bij de huidige normen van het Rijkskantoor.
De uiterste opleverdatum is 1 juni 2024. De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn leidend. Het project behelst diverse interieur aanpassingen aan het gebouw. Het gebouw bevindt zich op Rotterdam Zuid en grenst aan de gebouwen van de Rechtbank Rotterdam.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale niet-openbare procedure. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). In de tweede fase is er ook een bezichtiging van de locatie mogelijk. Geselecteerde gegadigden kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor 28 maart 2023 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de geselecteerde gegadigde zullen bijwonen. Per geselecteerde gegadigde mogen maximaal drie personen
deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en nadere criteria (kwaliteitscriteria).

Bron: Tenderned vrijdag 10 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288407

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *