Catering voor asielzoekers – Gemeente Venlo – Aanbestedingsnieuws

Catering voor asielzoekers – Gemeente Venlo

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pexels.com

De gemeente Venlo zoekt voor de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan de Emmastraat 126a te Venlo een cateraar. Dagelijks zijn er circa vijftig bewoners , waaronder tien kinderen, die drie maaltijden aangeboden krijgen, ’s-Ochtends, ’s-Middags en ’s-Avonds. De cateraar dient deze maaltijden te bezorgen op locatie. Emmastraat 126a te Venlo blijft vooralsnog beschikbaar voor de asielzoekers. Vanwege het onvoorspelbare karakter van de asielstroom is het nog onduidelijk hoe zich dit ontwikkelt.
Ontwikkelingen die relevant zijn voor de betreffende dienstverlening worden gedurende de contractperiode telkens tijdig met opdrachtnemer gedeeld. De bewonersgroep betreft een gevarieerde samenstelling. Ze komen uit een veelheid van landen en regio’s, maar veelal zijn de asielzoekers moslim. De gemeente Venlo wenst dat de opdrachtnemer de catering verzorgt voor de bewoners op de opvanglocatie. Er dienen 3 maaltijden verzorgd te worden; ontbijt, lunch en diner. Deze maaltijden worden
minimaal tweemaal daags door opdrachtnemer op de daarvoor aangewezen plek afgeleverd. Voor de lunch en het diner betreft dit de tweede etage van het gebouw. De warme maaltijden worden in warmhoudcontainers aangeleverd en dienen dusdanig warm te zijn dat ze direct geserveerd kunnen worden. Op locatie is geen keuken aanwezig waarvan door de opdrachtnemer gebruik kan worden gemaakt. Zodra de maaltijden op de daarvoor bestemde plek zijn afgeleverd, draagt opdrachtnemer deze over aan opdrachtgever. Het uitserveren van de maaltijden wordt in de basis door opdrachtgever verzorgd. De opdrachtnemer verzorgt een ontbijt en twee warme maaltijden per dag, zoals beschreven in het programma van eisen. De maaltijden dienen vers bereid te zijn waarbij de schijf van vijf wordt gehanteerd in de samenstelling van de maaltijden. De maaltijden dienen
ook de juiste hoeveelheid energie, eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen en mineralen te bevatten.

Er dient door de opdrachtnemer ook rekening gehouden te worden met de behoefte van kinderen, dieetwensen (glutenvrij, lactose intolerantie en vegetarisch) en de wensen en achtergronden van de bewoners. Dit wordt afgestemd met de betreffende locatiemanager. De cateraar dient rekening te houden met de feestdagen die relevant zijn voor de bewoners, zoals bijvoorbeeld ramadan, Suikerfeest en Pasen. Het aantal inwoners kan fluctueren en dient de opdrachtnemer flexibel op in te kunnen
spelen. De gemeente Venlo zal de opdrachtnemer hier tijdig over informeren. Momenteel is de gemeente Venlo circa €30,- per persoon per dag kwijt voor drie maaltijden. Voor de duur van zes maanden schat de gemeente Venlo de raming op €273.000,- excl. btw. De genoemde bedragen zijn zuiver indicatief. De bedragen van de voorgaande periode geven namelijk geen betrouwbare maatstaf om de precieze omvang van de opdracht vast te stellen. De gemeente Venlo geeft dan ook geen (omzet)garanties. Inschrijvers kunnen aan deze gegevens dan ook geen (impliciete) verwachtingen en/of rechten ontlenen.

Besloten is om een schouw te houden. Deze vindt plaats op de opvanglocatie Emmastraat 126a te Venlo op woensdag 15 februari 2023 om 14:00 uur. Doel van de schouw is om de locatie ter plekke te bezichtigen. Potentiële inschrijvers worden verzocht zich uiterlijk dinsdag 14 februari 2023  aan te melden voor de schouw. Maximaal 2 personen per potentiële inschrijver mogen de schouw bijwonen. Aanmelding dient te geschieden via de berichtenmodule van Tenderned. Tijdens de schouw is het mogelijk om vragen te stellen. De gemeente Venlo zal deze, voor zover mogelijk, direct beantwoorden. Voor een officiële beantwoording waar rechten aan ontleend kunnen worden dient voor het stellen van vragen gebruik te worden gemaakt van de procedure zoals beschreven in de leidraad.

Deze openbare aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één inschrijver. De overeenkomst wordt gegund aan één inschrijver en wel die inschrijver die de beste prijskwaliteitverhouding (BPKV) heeft.

Bron: Tenderned zaterdag 11 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288268

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *